INLOGGEN

Care4homecare en het 13th INS World Congress in Schotland

Meer dan 300 patiënten in Nederland krijgen van Care4homecare de intrathecale baclofenbehandeling thuis toegediend. Deze patiënten hebben chronische pijn of ernstige spasticiteit. De toediening van medicatie in het centrale zenuwstelsel is een vorm van neuromodulatie. Deze week bezoekt het medische team van Care4homecare het 13th INS World Congress in Schotland, een congres gericht op neuromodulatie met als thema 'Technology Changing Lives'. 

Neuromodulatie in de thuissituatie

Specialisten op het gebied van neuromodulatie verzamelen zich deze week in Edinburgh, Schotland. Vier collega's van het medische team van Care4homecare zijn hierbij aanwezig om kennis te delen over hun ervaring als ambulante kliniek. Zij realiseren de behandelingen bij patiënten thuis, in plaats van in het ziekenhuis. Dit zorgconcept is niet alleen in Nederland uniek, maar zelfs in de hele wereld heel bijzonder en nieuw. Zo presenteert collega Simone Goslinga de huidige resultaten van haar jarenlange onderzoek naar intrathecale toediening van baclofen in verpleeghuizen. De conclusie van het onderzoek is dat de zorg veilig geleverd kan worden met dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis.  

Tot slot wil Care4homecare op het congres ook de eigen knowhow verbreden, over de beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel. Want neuromodulatie gaat verder dan de ITB-behandeling waar het team inmiddels specialist in is. Een leerzame week dus!

Meer weten over het onderzoek?
Stuur ons een berichtje via service@care4homecare.nl.


Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2022 |
Mosadex Groep op social media: