Personeelsbezetting

Uw personeelsbezetting en planning professioneel, praktisch én efficient regelen? Dat kan met behulp van de workloadplanner.

Inzicht krijgen in het werk dat dagelijks moet gebeuren, de momenten waarop dat moet gebeuren en de piek- en daltijden is waardevol. Zo kunt u bijvoorbeeld uw bezetting afstemmen op de te verwachten klantenstroom en de zorgprestaties die u moet uitvoeren. Met een goede bezetting zorgt u voor rust en stabiliteit in het team.

Meer weten?
+ 31 88 276 84 40
kwaliteit@serviceapotheek.nl