Facilitaire diensten

Mosadex Facilitaire Diensten heeft diverse collectieve contractafspraken. U vindt het meest recente aanbod hieronder:

  • Collectiviteit afvalverwerking
  • Collectiviteit elektriciteit en gas
  • Collectiviteit kantoor- en huishoudelijke artikelen
  • Collectiviteit mobiele telefonie
  • Collectiviteit vaste telefonie

Meer weten?
T
+31 88 789 09 80
E mosadex@facilitairediensten.net