Bedrijfsvoering en Kwaliteit

Bij Service Apotheek krijgt u ondersteuning bij het optimaal inrichten van het primaire proces. We bieden u een kwaliteitstraject aan in de vorm van multisite certificering, KTO/MTO-onderzoeken en CQI-farmacieenquêtes. Daarnaast focussen we voortdurend op samenwerking in de eerste lijn en ondersteunen we onze apotheekteams bij het implementeren van innovaties op de werkvloer.

Meer informatie?
Bekijk onze producten en diensten via het menu links of neem contact met ons op:
T +31 88 276 84 40
E bedrijfsvoering@serviceapotheek.nl