Bedrijfsanalyse

Welke proces- en organisatiestructuur leidt in uw apotheek tot het optimale rendement? Om die vraag te beantwoorden hebben we een speciaal analysemodel voor de zelfstandige apotheek ontwikkeld.

Door een aantal kengetallen uit de apotheek in te voeren in een norm-apotheekmodel, geven we inzicht in hoe de apotheek presteert ten opzichte van vergelijkbare apotheken. Daarbij houden we rekening met de manier waarop de apotheek recepten verwerkt (bijvoorbeeld Smartfilling), de klant- en receptstroom en zorgproces in de apotheek. Weet u waar de winst voor uw apotheek ligt? Met behulp van de workloadplanner zorgt u voor een efficiënte personeelsbezetting.

Meer weten?
T
+31 88 276 84 84
E info@serviceapotheek.nl