Landelijke Kwaliteitsdag

Neemt u deel aan het multisite-certificeringstraject? Kom dan ook naar onze jaarlijkse Kwaliteitsdag!

Deze dag is bedoeld om uw kennis over HKZ-certificeren bij te spijkeren. Maar ook voor intervisie met uw Service Apotheek-collega’s uit het hele land. En vaak zijn er sprekers die vanuit andere invalshoeken naar het begrip ‘kwaliteit’ kijken. U gaat vol inspiratie en energie naar huis! Naast de landelijke dag organiseren we twee keer per jaar regionale bijeenkomsten met een praktische inslag, begeleid door uw productspecialist HKZ.

Meer weten?
T
+ 31 88 276 84 40
E kwaliteit@serviceapotheek.nl