MFB's

Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) is een nieuwe vorm van farmaceutische zorg die op een structurele manier meerdere patiëntkenmerken combineert. MFB's gaan vele stappen verder dan de klassieke medicatiebewaking. Omdat MFB's ook controleren op ontbrekende medicatie, maakt dit de farmaceutische zorg veel persoonlijker.

Service Apotheek is koploper op het gebied van werken met MFB’s. De unieke werkwijze met NAlerts maakt het mogelijk een recept voor afleveren aan te passen. De focus ligt continu op het optimaliseren en ontwikkelen van nieuwe MFB’s en de implementatie op de apotheekvloer. Zo zijn de MFB's voorzien van standaardafhandelingen en ontwikkelen we stroomschema's voor assistenten met de meest voorkomende MFB's en afhandelingsopties. Daarnaast is er een e-learning ‘Werken met medisch farmaceutische beslisregels’ beschikbaar. Ook heeft de apotheker binnen NControl snel en eenvoudig inzicht in het aantal weekterhandstellingen (WTH) voor zowel de start van de weekterhandstelling als de tussentijdse en jaarlijkse evaluaties. Tijdens de jaarlijkse evaluaties van de WTH worden apothekers extra ondersteund met MFB's. 

Service Apotheken krijgen op de apotheekvloer inhoudelijke begeleiding van een van onze productspecialisten.

Meer weten?
T +31 88 276 84 50
E zorg@serviceapotheek.nl