Nascholing

Voor apothekers, assistenten en farmaceutisch consulenten heeft Service Apotheek zelf e-learningcursussen ontwikkeld. We lichten ze hier toe.

E-learnings (nascholingsplatform)
Het grote voordeel? De theorie is direct gekoppeld aan onze eigen (communicatie)materialen en ICT-systemen. Hierdoor hebben alle cursussen een hoge praktische relevantie. Het scholingsaanbod wordt jaarlijks geüpdatet en uitgebreid. Al onze cursussen zijn geaccrediteerd. Dit is en blijft een continu streven. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op serviceapotheeknascholing.net.

Intervisie
Onder een Service Apotheek-intervisiegroep verstaan we een vaste groep van 5-8 openbaar apothekers. Zij komen regelmatig bijeen om praktijksituaties te bespreken op basis van persoonlijke ervaringen. Het doel? Door middel van intercollegiale feedback inzicht krijgen in het eigen handelen en de mogelijkheden tot verbetering. Tijdens de bijeenkomsten komen de apothekers tot een leerzaam gesprek tussen gelijkwaardige collega’s. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, een onverwachte relativering of mogelijk een inspirerend moment. De intervisie is (StiPCO-)geaccrediteerd als toetsing. De eerste vier keer begeleidt een coach de intervisie-groep, daarna kan de groep zelfstandig verder.

Regiobijeenkomsten
In het voor- en najaar organiseert de formule op diverse locaties in het land regiobijeenkomsten. Afwisselend voor apothekers en assistenten. Deze regiobijeenkomsten zijn gekoppeld aan actualiteiten in de branche of geven verdieping op farmaceutische zorg.

Symposium
Jaarlijks organiseert Service Apotheek een eigen symposium. Waar ruim 200 ambitieuze en gemotiveerde apothekers op af komen. De thema's varieren maar gaan altijd over het optimaliseren van de farmacotherapie. De laatste jaren stonden de onderwerpen nierfunctie meten, medicatiebeoordelingen, ouderenzorg en e-healthtoepassingen op het programma.

Kwaliteitsdag
Ieder najaar staat er een Landelijke Kwaliteitsdag gepland, georganiseerd door Service Apotheek. Deze dag is bedoeld om onze apothekers kennis over HKZ-certificeren bij te spijkeren. Maar ook voor intervisie met Service Apotheek-collega’s uit het hele land. Er zijn sprekers die vanuit andere invalshoeken naar het begrip ‘kwaliteit’ kijken. Naast de landelijke dag organiseren we één keer per jaar regiobijeenkomsten met een praktische inslag, begeleid door de productspecialist HKZ. 

Meer weten?
T +31 88 276 84 84
E info@serviceapotheek.nl