Projecten

Service Apotheek ondersteunt alle aangesloten apotheken bij het uitvoeren van zorginhoudelijke projecten. Enerzijds door inzet van de buitendienst, anderzijds aan het faciliteren van (patiënt-)materialen, FTO-materialen, draaiboeken en rapportages. Hieronder lichten we een aantal projecten uit.

Nierfunctieproject
Service Apotheken meten in bepaalde situaties de nierfunctiewaarde direct in de apotheek. Dat gebeurt als een snelle bepaling wenselijk is (bijvoorbeeld bij een recept voor antibiotica) en de nierfunctiewaarde van een patiënt ontbreekt, verouderd of verminderd is. Een automatische pop-up aan de balie op het beeldscherm (NAlerts) wijst de apothekersassistent op deze mogelijk risicovolle situatie. Zo kan de dosering nog vóór de start van het medicijn worden aangepast als dat nodig is. Daarmee voorkomen we onnodige bijwerkingen, overdosering en onjuist gebruik van antibiotica. En de patiënt krijgt alsnog direct zijn medicijn mee naar huis.

SeNIOR-project
Bij het SeNIOR-project (Service apotheken Nederland Implementeert Ouderen Rapporten) hebben apothekers samen met artsen onderzocht welke geneesmiddelen bij ouderen de minste bijwerkingen veroorzaken en daardoor het veiligst zijn. Dat gebeurde op basis van de ouderenrrapporten van Stichting Ephor. De inhoud van deze rapporten is praktisch vertaald naar Medisch Farmaceutische Beslisregels. Onder andere medicijnen tegen een hoge bloeddruk en tegen pijn bij diabetes, medicijnen bij depressie of psychose en slaapmiddelen maken deel uit van het project. Een belangrijk onderdeel van het project is het verlagen van het valrisico als gevolg van medicijngebruik. Daarmee willen we ziekenhuisopnames van ouderen voorkomen.

DREAMeR-studie
De innovatieve DREAMeR-studie (Drug use Reconsidered in the Elderly using goal Attainment scales during Medication Review) onderzoekt of een medicatiebeoordeling de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Tijdens de studie wordt gekeken of een medicatiebeoordeling in QALY’s kan worden uitgedrukt en bepaalt de apotheker in overleg met de patiënt een aantal doelen. In de evaluatie wordt aan de hand van de GAS-uitkomstmaten bepaald of dit doel ook is gehaald.

Ephor-studie
In 2017 startten 30 Service Apotheken samen met de SIR met een onderzoek naar de implementatie van Ephor MFB’s. Ephor (Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen) heeft in de afgelopen jaren veel kennis gegenereerd over optimale farmacotherapie bij kwetsbare oudere patiënten. De evidencebased Ephor  geneesmiddelrapporten helpen zorgverleners kiezen voor rationele farmacotherapie bij ouderen. Tijdens het onderzoek willen we vaststellen tot welke interventies therapiegerichte MFB’s leiden, welke farmacotherapiewijzigingen persistent zijn, wat op individueel niveau de knelpunten en succesfactoren voor een interventie zijn en wat de bereikbare farmacotherapieverandering op populatieniveau is.

PICKED-studie
In 2017 zijn we samen met de LAN, het UMCG en het Longfonds gestart met de PICKED-studie: ‘Patients In Control, the future Key in choosing an Eligible inhaler Device’. Met de studie onderzoeken we of het laten (mee)beslissen van de patiënt over de keuze van de inhalator leidt tot een betere therapietrouw, een meer tevreden patiënt en een betere controle van de klachten. Het resultaat kan zorgen voor een belangrijkere rol van de apotheek bij de behandeling van patiënten met een longziekte.

Lareb/LIM
Lareb Intensive Monitoring (LIM) is een actieve vorm van geneesmiddelbewaking, waarbij een apotheek patiënten vraagt naar hun ervaring met een nieuw geneesmiddel. De apotheek includeert patiënten voor een landelijk onderzoek. Het doel? Informatie verkrijgen over het optreden van bijwerkingen, de aard, het beloop, risicofactoren, en de gevolgen voor de gezondheid. Deze input leidt tot praktische behandeladviezen, waardoor uiteindelijk de therapietrouw wordt bevorderd.