Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT)

Service Apotheek is koploper op het gebied van medicatiebeoordelingen. De Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT) speelt daarbij een belangrijke rol.

Deze tool helpt u bij de gestructureerde en kritische evaluatie van het geneesmiddelgebruik van uw patiënt. Uit uw patiëntenselectie selecteert u een potentiële risicogroep. Stapsgewijs voert u de farmaceutische anamnese en de analyse uit, gevolgd door het bespreken van het farmaceutisch behandelplan. Het resultaat? Medicatieveiligheid en gebruiksgemak voor uw patiënt en een effectievere farmacotherapie. Sinds 2015 zijn de IGZ-eisen voor medicatiebeoordelingen geïntegreerd in het dashboard: in een oogopslag ziet u uw voortgang ten opzichte van de IGZ-eis. Ieder jaar optimaliseren we de SAMRT.

Meer weten?
T +31 88 276 84 50
E info@serviceapotheek.nl