Zorg+

Zorg+ ondersteunt bij het op efficiënte wijze uitvoeren van farmaceutische zorg. Op gestructureerde wijze en op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) biedt Zorg+ de mogelijkheid om geleverde zorg te registreren. Handig voor de apotheker! Hij bouwt een compleet farmaceutisch dossier op en de geleverde zorg is aantoonbaar in kwaliteit en kwantiteit.

Exclusief voor Service Apotheek
Voor Service Apotheken is de Zorg+-module aangevuld met een therapietrouwmodule. Dat betekent dat Zorg+ patiënten signaleert die na een eerste uitgifte geen vervolgmedicatie ophalen. Of patienten die na een vervolguitgifte te veel of te weinig medicatie ophalen. Protocollen verschijnen in een overzichtelijke actielijst en kunnen gemakkelijk worden afgehandeld.

Meer weten? 
T
 +31 88 276 84 84
E info@serviceapotheek.nl