Medische hulpmiddelen

Mosadex Groep kan u vanuit verschillende dochterbedrijven en programma's ondersteunen bij de levering van hulpmiddelen. We lichten de DISV-module toe. Evenals de mogelijkheid hulpmiddelenzorg uit te besteden via ApotheekZorg.

DISV-module
Een systeem dat u als apotheker ondersteunt bij het leveren van de juiste hulpmiddelen. Dat wilt u toch ook? DISV (Diabetes, Incontinentie, Stoma, Verband) van NControl ondersteunt apotheken bij het leveren van diabetestest- en incontinentiematerialen aan cliënten.

Dit op basis van de protocollen en de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. DISV helpt de apotheek bij het sturen op doelmatigheid en attendeert op afwijkingen in het gebruik. Alle activiteiten worden per cliënt vastgelegd in een dossier.

Contactgegevens
 +31 33 450 50 60 
info@ncontrol.nl

Uitbesteding hulpmiddelenzorg
Als apotheek bent u steeds vaker niet meer gecontracteerd voor de levering van hulpmiddelen. U heeft de keuze uw hulpmiddelenzorg uit te besteden aan ApotheekZorg door volledige of gedeeltelijke overdracht. Hierdoor blijft de hulpmiddelenzorg voor uw patiënten optimaal!

We praten over hulpmiddelen als het gaat over materialen voor diabetes, incontinentie, stoma, voeding en verbandmiddelen. ApotheekZorg is gespecialiseerd in ieder hulpmiddel.

Er zijn twee manieren om een samenwerking met elkaar aan te gaan. We noemen dit volledige of gedeeltelijke overdracht. Bij volledige overdracht wordt u door ApotheekZorg ontzorgd, bij gedeeltelijke overdracht dragen we samen zorg voor uw patiënten. Lees in onze folder meer over deze twee samenwerkingsvormen.

Contactgegevens
T +31 46 750 25 55
E info@apotheekzorg.nl