Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT)

De Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT) biedt de mogelijkheid om op efficiënte wijze cliënten met polyfarmacie te beoordelen.

Door het gehele proces te ondersteunen, verloopt het selecteren en beoordelen van cliënten, het formuleren van actiepunten en het rapporteren van bevindingen zo efficiënt mogelijk. In nauwe samenwerking met Service Apotheek heeft NControl de SAMRT ontwikkeld.

Meer weten? 
 +31 33 450 50 60 
info@ncontrol.nl