Therapietrouw

Veel patiënten zijn niet therapietrouw: ze gebruiken hun medicijnen niet volgens de voorschriften. Daardoor vermindert de effectiviteit van een behandeling. Mosadex Groep ziet het als een belangrijke morele verplichting producten en diensten te ontwikkelen die therapietrouw verhogen. Enkele voorbeelden zijn de SAMRT, de Zorg+ module en de Medicatierol.

Service Apotheek Medication Review Tool
Deze tool helpt u bij de gestructureerde en kritische evaluatie van het geneesmiddelgebruik van uw patiënt. Uit uw patiëntenselectie selecteert u een potentiële risicogroep. Stapsgewijs voert u de farmaceutische anamnese en de analyse uit, gevolgd door het bespreken van het farmaceutisch behandelplan. Het resultaat? Medicatieveiligheid en gebruiksgemak voor uw patiënt en een effectievere farmacotherapie.

Contactgegevens
+31 88 276 84 50
info@serviceapotheek.nl 

Zorg+
Zorg+ ondersteunt bij een efficiënte uitvoering van farmaceutische zorg. Op gestructureerde wijze en op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) biedt Zorg+ de mogelijkheid om geleverde zorg te registreren en daarmee een compleet farmaceutisch dossier op te bouwen. Hierdoor is de geleverde zorg aantoonbaar in kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast signaleert Zorg+ patiënten die na een uitgifte geen of te veel vervolgmedicatie ophalen. Protocollen verschijnen in een overzichtelijke actielijst en handelt u gemakkelijk af.

Contactgegevens
T +31 33 450 50 60
info@ncontrol.nl 

Rolmedicatie
Wetenschappelijk is bewezen dat het verpakken van geneesmiddelen per innamemoment in een zakje, bijdraagt aan de therapietrouw van patiënten. Apotheek Voorzorg produceert deze rolmedicatie.

Contactgegevens
info@apotheekvoorzorg.nl
+31 88 990 87 00