Care4homecare

Care4homecare is een ambulante kliniek. Met de focus op medisch specialistische zorg op locatie. Dit kan thuis zijn, in een verpleeghuis of in een hospice, onder het motto 'There's no place like home'.

De verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten van het medisch team zijn in staat complexe behandelingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Zij doen dat met behulp van een versleutelde e-health techniek, waardoor zij live in verbinding zijn met de anesthesiologen. 

Care4homecare richt zich op patiënten die intrathecaal het medicijn Baclofen toegediend krijgen, ook wel de ITB-behandeling. In de toekomst breidt Care4homecare de ambulante zorg uit op het gebied van oncologie en palliatieve zorg.