Jaarverslag 2018-2019

In dit jaarverslag een beknopte weergave van onze bedrijfsactiviteiten en de financiële resultaten.

Wij hopen dat u het met plezier leest.