Bedrijfsvoering

Goede zorg voor uw cliënten gaat hand in hand met een gezonde bedrijfsvoering. Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van een doelmatig medicatiebeleid met oog voor efficiënte processen? Medicatie+Zorg is de expert in instellingsfarmacie en ondersteunt u graag.

Meer weten?
E info@medicatiepluszorg.nl