Specialistische geneesmiddelen

ApotheekZorg is specialist in het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende zorgprogramma’s bij complexe geneesmiddelen. Op basis van onze jarenlange expertise geven wij samen met onze klanten invulling aan deze zorgprogramma’s. De behoeften van de patiënt en behandelaar staan daarbij centraal. Ondersteunende programma’s zorgen voor een verbeterde kwaliteit van de behandeling, reductie van drop-out en doelmatige inzet van geneesmiddelen.

Coördinatie van het gehele zorgproces vindt plaats met ZorgNet. Hiermee is het gehele proces geautomatiseerd. ZorgNet is ontwikkeld door en met zorgpartners. Via de ZorgNet-tools krijgen voorschrijvers/behandelaars, patiënten en de farmaceutische industrie toegang tot voor hen relevante gegevens in onze systemen. Vlekkeloze afhandeling van administratieve taken en afstemming met de betrokken partijen behoort tot de kerntaken.