Ambulante zorg

Care4homecare is een ambulante kliniek. Verwijzing naar Care4homecare biedt de mogelijkheid om complexe medische (infuus-)behandelingen op locatie toe te dienen zonder hierbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Onder het motto 'no place like home'. Dit kan thuis, in een verpleeghuis of hospice zijn.

Wij werken met hooggekwalificeerd, gespecialiseerd en ervaren verpleegkundigen die op locatie de patiënt behandelen. De behandeling thuis is hetzelfde als in het ziekenhuis. Geen vervelende toestanden om naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Minder stress en onrust voor de patiënt. De eigen vertrouwde omgeving en persoonlijk contact.

De invulling van de behandeling vindt plaats in samenspraak met de behandelaar en Care4homecare. We bepalen samen de mogelijkheden voor de patiënt. We maken gebruik van innovatieve technologieën op het gebied van e-Health. Zo werken we met een encrypted videoverbinding om real-time overleg te voeren of een ‘dubbelcheck’ te doen met een medisch of verpleegkundig specialist.

ITB-behandeling
Eén van de therapiën die Care4homecare op locatie uitvoert, is de ITB-behandeling. Oftewel Intratecale Toedieding van het medicijn Baclofen. Deze therapie is voor mensen die zwaar spastisch zijn.
Via een pomp wordt het medicijn Baclofen direct in het vocht rondom de ruggenmerg toegediend. Deze pomp dient bijgevuld te worden. Doordat deze mensen zo beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid, is het vervoer naar het ziekenhuis een vervelende en kostbare onderneming. Dankzij Care4homecare komt de verpleegkundig specialist naar de patiënt toe. Een sprong voorwaarts in de kwaliteit van leven van de patiënt en een ontlasting voor mantelzorgers of verpleegend personeel van de zorginstelling.

Wilt u meer weten over wat Care4homecare als ambulante kliniek voor u als onze zorgpartner kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op!

Meer weten?
+31 88 318 00 00
service@care4homecare.nl