Service Apotheek

Onze Service Apothekers zijn de beste farmaceutische experts van Nederland. Dat zeggen we niet zomaar. Daarvoor hebben we bewijs. We meten namelijk actief de opbrengsten van de farmaceutische zorg en klanttevredenheid. Zo bent u als zorgverzekeraar verzekerd van de beste zorg voor uw verzekerden. Een aantal voorbeelden:

Gezamenlijk registreren
Om de toegevoegde waarde van de zorg in onze apotheken inzichtelijk en meetbaar te maken, kiezen wij voor een centraal systeem waarin zorgprocessen worden aangestuurd, gemonitord en gerapporteerd. Zo zorgen we ervoor dat farmaceutische zorg van openbare apotheken een goed te contracteren product is. Denk aan de systematische en stapsgewijze vastlegging van medicatiebeoordelingen via de Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT), het afhandelen van Medisch Farmaceutische Beslisregels (o.a. via de Zorg+ module) en NAlerts om actieve medicatiebewaking uit te voeren.

Innovatieve projecten
Wij initiëren innovatieve zorgprojecten om de beroepsontwikkeling te stimuleren, zoals testen op cholesterol, nierfunctie en het SeNIOR-project. Tijdens dit project vindt extra digitale screening op overbodig geworden medicijnen plaats bij risicopatiënten ouder dan 65 jaar. En bij de DREAMeR-studie onderzochten we op basis van patiëntdoelen of een medicatiebeoordeling in QALY’s kan worden uitgedrukt.

Hoogste klanttevredenheid
Jaarlijks vindt er onderzoek plaats naar patiëntervaringen in de apotheek. Service Apotheken kregen al drie jaar op een rij het hoogste rapportcijfer, namelijk een 8.2. Daarnaast scoren Service Apotheken op de onderdelen bejegening, privacy en de NPS-score* significant hoger dan apotheken die niet tot onze franchiseformule behoren.

*Bij het meten van de NPS-score gaat het erom of de bevraagde de apotheek zou aanbevelen aan vrienden en familie. 

Meer weten?
In een persoonlijk gesprek lichten wij graag een en ander toe!

T 088 276 84 84
E info@serviceapotheek.nl