Zorg

Mosadex Groep ontwikkelt zorgconcepten voor patiënten. Het doel van deze zorgconcepten is verbetering van kwaliteit van leven en een optimale farmaceutische behandeling. De uitgangspunten hierbij zijn het verbeteren van de medicatieveiligheid en effectiviteit, preventiemaatregelen en doelmatigheid. 

Apotheken contracteren via contracteerpartijen met zorgverzekeraars deze zorgconcepten waardoor deze activiteiten voor de patiënt ook vergoed worden. ApotheekZorg contracteert rechtstreeks met verzekeraars en is als hulpmiddelenbedrijf actief bij inschrijven op aanbestedingen. Ook Care4Homecare heeft eigen contracten met zorgverzekeraars. Links in het menu vindt u onze zorgactiviteiten.