Zorgprogramma’s

ApotheekZorg is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten bij het gebruik van genees- en hulpmiddelen. Hiervoor heeft ApotheekZorg diverse zorgprogramma's ontwikkeld. Met deze zorgprogramma's ontzorgen wij uw verzekerde, medische professionals, apothekers en zorginstellingen. ApotheekZorg heeft zorgprogramma's voor specialistische geneesmiddelen en de hulpmiddelen voor diabetes, incontinentie, stoma, wondzorg en (medische) voeding.

Met geschoolde ZorgTeams op diverse indicatiegebieden en Patient Support Programma's verhogen wij de therapietrouw.

Patient Support Programma's:

  • Proactieve begeleiding patiënten (reminderservice, SMS);
  • Medicatie-inname begeleiding in de thuissituatie;
  • Instructie/toedieningsbezoeken door verpleegkundigen;
  • Follow-up bezoeken en telefonische consulten;
  • Spreekkamer online;
  • Telefonische ondersteuning patiënt;
  • Specialistische ZorgTeams en ervaren verpleegkundigen;
  • Proactieve terugkoppeling naar voorschrijvers.