INLOGGEN

Disclaimer

Mosadex C.V. (Kamer van Koophandel 14039771) verleent jou hierbij toegang tot mosadexgroep.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mosadex C.V. en derden zijn aangeleverd. Mosadex C.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder jou daarover te informeren.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mosadex.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mosadex C.V.

In het bijzonder zijn alle genoemde prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mosadex C.V. en haar licentiegevers.

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: