INLOGGEN

Corporate governance

Coöperatieve Mosadex U.A. is een van de grotere coöperaties in Nederland. We hebben ruim 300 leden en meer dan 30 jaar ervaring met coöperatief ondernemerschap in de farmacie.

Ledenstructuur Coöperatieve Mosadex U.A. 

De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. Leden kiezen overeenkomstig de statuten een bestuur. Mosadex Holding B.V. treedt op als beherend vennoot van Mosadex C.V., ook wel Mosadex Groep genaamd. Mosadex Groep en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het leveren van geneesmiddelen, hulpmiddelen en andere producten en diensten, primair aan de openbare zelfstandige apotheek, waarvan de eigenaar als lid kan optreden. Gezamenlijk hebben onze leden en afnemers baat bij een krachtige onderneming.

Organigram Coöperatieve Mosadex U.A.

Good governance

Goede corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief realiseren van gestelde doelen. Het zorgt voor een adequate beheersing van risico’s en voor een weloverwogen afweging van de belangen van alle stakeholders van Mosadex Holding B.V., zoals aandeelhouders, werknemers, toeleveranciers, zorgverleners en klanten. Mosadex Holding B.V. past in dit kader voor een belangrijk deel de NCR-code voor coöperatieve ondernemingen als de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Coöperatieve Mosadex U.A. maakt gebruik van een transparante governancestructuur. Door middel van ledenvergaderingen en ledenbijeenkomsten en de inzet van communicatiemiddelen betrekken we leden en afnemers bij de bedrijfsvoering.

Bestuur Mosadex Holding B.V.

Het bestuur van Mosadex Holding B.V. is verantwoordelijk voor het besturen van de (structuur)vennootschap en haar dochterondernemingen. 

Maak kennis met Ard van der Meij (CEO Mosadex) en met Nico Kuipers (COO Mosadex).

Raad van commissarissen Mosadex Holding B.V. 

De raad van commissarissen is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur en de raad van commissarissen leggen verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Mosadex Holding B.V. (te weten: Coöperatieve Mosadex U.A.). 

Maak kennis met de leden (van links naar rechts):

Bestuur Coöperatieve Mosadex U.A.

De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. De leden kiezen overeenkomstig de statuten een bestuur.

Maak kennis met de bestuursleden (van links naar rechts):

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: