INLOGGEN

Het coöperatiebestuur

De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. De leden kiezen overeenkomstig de statuten een bestuur.


Wilt u in contact komen met één van de bestuursleden van Coöperatieve Mosadex U.A., stuur dan een e-mail naar coop@mosadex.nl t.a.v. het coöperatiebestuur.

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2022 |
Mosadex Groep op social media: