INLOGGEN

Het coöperatiebestuur

De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. De leden kiezen overeenkomstig de statuten een bestuur.


Wil je in contact komen met één van de bestuursleden van Coöperatieve Mosadex U.A., stuur dan een e-mail naar coop@mosadex.nl t.a.v. het coöperatiebestuur.

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: