INLOGGEN

Het Mosadex kompas voor een duurzame toekomst 

Mosadex Groep streeft ernaar een organisatie te zijn die bijdraagt aan een gezondere samenleving. Om te borgen dat de best denkbare farmaceutische en zelfzorg beschikbaar blijft voor deze en volgende generaties, is duurzaamheid een belangrijk thema. Ons kompas geeft ons richting een juiste balans te vinden voor onze mensen, de planeet en het bedrijfsresultaat. 

Visie

We geloven dat elke stap die we zetten om onze organisatie te verduurzamen, een directe impact heeft op de gezondheid van mensen en de maatschappij als geheel. Of het nu gaat om het verminderen van luchtvervuiling door een efficiënt logistiek proces, duurzame verpakkingsmaterialen of aan het bieden van een inspirerende en zinvolle werkplek, elke actie telt. Door ons in te zetten voor duurzaamheid, zetten we ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en de bredere gemeenschap. Samen elke dag beter betekent ook een gezondere, duurzamere toekomst creëren! 

CO2-prestatieladder  

We nemen deel aan de CO2-prestatieladder omdat we geloven dat het een effectief hulpmiddel is voor het verminderen van onze CO2-voetafdruk. Het stelt ons in staat om bewust te worden van onze eigen uitstoot en die van onze leveranciers, en moedigt ons aan om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe manieren om deze te verminderen. Door deel te nemen aan de ladder, kunnen we systematisch energie besparen, duurzame energiebronnen gebruiken en innovatieve oplossingen implementeren. Dit resulteert niet alleen in kostenbesparingen, maar helpt ons ook bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen en voegt waarde toe aan onze coöperatie!  

De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het verminderen van onze CO2-uitstoot. Het is in feite een ladder met vijf treden, waarbij elke trede overeenkomt met een bepaald niveau van CO2-bewustzijn en -beheer binnen onze organisatie, als onderdeel van ons CO2-beleid. Lees hier meer over de CO2-prestatieladder.

CO2-reducatiedoelstellingen

Mosadex Groep wil in 2027 ten opzichte van 2023 51% minder CO2 uitstoten. De organisatie heeft een reductiedoelstelling in het energieverbruik van 4,3% in 2027 ten opzichte van 2023 in scope 1 en 2.

Wat is onze scope?

Scope 1

De volgende energiestromen vallen onder scope 1 CO2-emissie:

 • Gasverbruik (in m3)

 • Brandstofverbruik van alles wat lease of eigendom is (in liters brandstof)

Scope 2

De volgende energiestromen vallen onder scope 2 CO2-emissie:

 • Elektriciteitsverbruik (in kWh per energieleverancier/ type stroom)

 • Brandstofverbruik van alles wat huur is (in liters brandstof)

Business travel

 • Zakelijke reizen met privéauto’s (in km’s)

 • Vliegreizen (in km’s per reis)

Maatregelen

Om onze doelen te behalen hebben we specifieke maatregelen opgesteld. De meest impactvolle maatregelen zijn:

 • Overstap op Nederlandse groene stroom

 • Overgang naar elektrisch wagenpark

 • Uitfasering van een aantal panden

Wat doen we nog meer?

Verder hebben we nog een aantal andere maatregelen, zoals:

 • Bewustzijn over besparing vergroten (temperatuur, brandstof)

 • Energiebesparings-maatregelen, zoals het vervangen van oude verlichting met LED-verlichting en gebruik van energiezuinige koelinstallaties voor de koeling van serverruimten

Trends

Wij zijn binnen onze organisatie al langer bezig met duurzame initiatieven en vergroening. Door de certificering voor de CO2-prestatiepadder is er nu meer aandacht voor duurzaamheid en het verminderen van onze CO2-uitstoot. Omdat we hier net mee gestart zijn kunnen we nog geen uitspraken doen over trends. Wel verwachten we dat onze inspanningen voor CO-reductie zorgen voor een snellere daling dan in voorgaande jaren. Onze doelen hiervoor zijn een vermindering van 3% in 2024, 43% in 2025, 47% in 2026 om uiteindelijk te komen tot een vermindering van 51% in 2027 ten opzichte van 2023.

Wat is onze CO2-uitstoot?

Bij Mosadex Groep werd in 2023 4.010 ton CO2 uitgestoten. Maar wat betekent dit? Onze uitstoot in 2023 staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 2.186 huishoudens voor 1 jaar. Het is ook evenveel als met de auto 514 rondjes om de aarde rijden.

Slimmer en zuiniger vervoer

We hechten waarde aan een nauwe samenwerking met onze vervoerder, omdat deze een cruciaal deel uitmaakt van onze dienstverlening. Met onze huisvervoerder werken wij nauw samen om ons fijnmazig distributienetwerk voortdurend te optimaliseren. Hiermee kunnen wij kosten verminderen in de keten én verlagen wij onze CO2-footprint. Zo werken wij aan vergroening van het wagenpark door toepassing van elektrische voertuigen. De distributiestromen van de verschillende Mosadex bedrijfsonderdelen worden gecombineerd tot één stop aan de achterdeur van de apotheek om zo de bezetting van het wagenpark te maximaliseren. Hiermee kunnen we ook verspilling door het rijden van ‘lege kilometers’ tegengaan. Daarnaast vergroten we de dichtheid van ons distributienetwerk met andere partijen, met een lagere CO2-uitstoot tot gevolg.

Pilot duurzame leveringen

We streven naar de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie in onze logistieke processen. We willen een actieve rol spelen bij het verminderen van de milieu-impact van onze activiteiten. Met als uiteindelijk doel om onze diensten te verbeteren door ze duurzamer te maken en kosten te reduceren, zowel voor het milieu als voor onze klanten.

Daarom hebben we in 2023 een pilot gedraaid vanuit onze vestiging in Leiden om te onderzoeken of we met kleinere kratten minder ‘lucht’ kunnen vervoeren. Uit de resultaten van deze pilot blijkt dat dit inderdaad een bijdrage levert aan het verduurzamen van ons distributieproces. We gaan dit daarom breder uitrollen op onze vestiging in Leiden.

Duurzame ambities 

Er zijn nog een aantal kleinere duurzame initiatieven. We gebruiken bijvoorbeeld geen elastieken meer voor het bundelen van verpakkingen. Ook stimuleren we onze klanten om de retourstroom te beperken om de verspilling van producten tegen te gaan. De komende periode gaan we aan de slag met een analyse van hoe we ervoor staan op het gebied van duurzaamheid. Dit is een volgende stap op een gezamenlijk ambitieplan, inclusief het opstellen van de CO2-footprint en de certificering voor de CO2-prestatieladder. We onderzoeken welke emissiestromen aanwezig zijn en op welke manier deze data nu en in de toekomst verzameld moeten worden. We nemen hierin de volgende emissiestromen mee: gasverbruik, fossiele brandstoffen (diesel en benzine), elektraverbruik, zakelijke gedeclareerde kilometers en vliegreizen. Zo wordt samen elke dag beter, ook samen elke dag duurzamer.  

Heb je vragen of ideeën met betrekking tot ons duurzaamheidsbeleid?

Aniek hoort graag van je!

Overige downloads

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: