INLOGGEN

Missie, visie en strategie

Mosadex is dé partner voor de zelfstandige openbare farmaceutische ondernemer.

Onze missie

De juiste farmaceutische zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Dat is onze missie. Als totaalleverancier in de farmaceutische zorg- en retailmarkt bouwen we met onze zorgverleners en professionals aan een beter bestaan van patiënten en zorgconsumenten. 

Onze visie

Mosadex gelooft in de kracht en toegevoegde waarde van het zelfstandig ondernemerschap op lokaal niveau. Onze primaire focus ligt op de openbare apotheek en drogist. In het bijzonder de zelfstandig gevestigde Service Apotheek. ‘Onze’ apothekers en drogisten kennen de mensen uit hun wijk, dorp of stad en zijn een lokaal, laagdrempelig zorgloket: voor farmaceutisch advies, medicijnen, medische hulpmiddelen en zelfzorgmiddelen. Mosadex ontwikkelt zorgconcepten en levert producten en diensten, die aansluiten bij de behoefte van de zorgconsument.

Meer weten over Mosadex Groep?

Judith helpt jou graag!

Judith Huijbers Manager corporate communicatie
+31 61 533 73 84
j.huijbers@mosadex.nl
Bezoek mijn profiel!

De strategie hierachter

Kenmerkend voor ons business model is de coöperatieve structuur. Mosadex vormt een coöperatie met meer dan 300 betrokken leden. Wij zijn van en voor apothekers. Samen met onze apothekers geloven wij dat alleen zorgverleners die voldoende aansluiting vinden bij de behoeften en belevingswereld van de consument, in staat zijn om in een nieuwe (digitale) wereld een duurzame, verdedigbare positie op te bouwen.

Om in te spelen op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen, verschuift de nadruk van terhandstelling van medicijnen naar verantwoord gebruik van medicijnen:

  • We bieden mogelijkheden om bij het gebruik van medicijnen rekening te houden met het gedrag en de omstandigheden van patiënten.

  • Door extra begeleiding verhogen we het effect van medicijnen.

Dit leidt tot meer betekenisvolle dienstverlening voor patiënten, medebehandelaars en verzekeraars. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier zowel economische als maatschappelijke waarde kunnen realiseren.

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: