INLOGGEN

Privacy

De persoonsgegevens van (contactpersonen van) leveranciers en afnemers van Mosadex C.V. worden door Mosadex C.V. met de grootste zorg behandeld. In dit privacy statement kun je lezen welke persoonsgegevens wij gebruiken voor welke doeleinden en hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Mosadex C.V. als Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de logistieke verwerking van medicijnen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te relateren zijn aan een individu, zoals NAW-gegevens en contactgegevens. Mosadex C.V. verwerkt voor haar inkoop- verkoop- en leveringsprocessen persoonsgegevens. Mosadex C.V. staat garant voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en een adequate beveiliging van data.

2. Welke gegevens verwerkt Mosadex C.V.?

Gegevens van leveranciers:

 • Naam, adres, postcode en plaats leverancier

 • Naam contactpersoon

 • E-mailadres contactpersoon

 • Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon

Gegevens van afnemers:

 • Naam, adres, postcode en plaats afnemer

 • Naam contactpersoon

 • E-mailadres contactpersoon

 • Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon

 

3. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Mosadex C.V. gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de inkoop, verkoop en levering van medicijnen door onze groothandel. Naast deze logistieke redenen hebben we ook aanvullende processen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betreft o.a.:

 • Debiteuren- en crediteurenadministratie

 • De afhandeling van klachten

 • Het verzorgen van mailings richting afnemers en leveranciers

 

4. Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, neemt Mosadex C.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Dit betreft maatregelen op het gebied van de toegankelijk van gegevens voor medewerkers en beveiliging van data tegen inbreuk door derden. Om de veiligheid te garanderen, evalueren we deze maatregelen regelmatig met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

5. Grondslagen verwerking

Mosadex C.V. verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de inkoop, verkoop en levering van medicijnen en de aanvullende processen baseren wij de verwerking van de persoonsgegevens op de overeenkomst die jij of jouw bedrijf met ons heeft of een gerechtvaardigd belang (verwerking ten behoeve van direct marketing).

6. Delen van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 
Wij delen jouw persoonsgegevens met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Mosadex C.V., bijvoorbeeld voor betalingsverwerkingen, verzending van goederen, beheer en onderhoud van IT systemen. Wij maken contractuele afspraken met al deze leveranciers om de gegevens die wij uitwisselen te beschermen.

7. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Medewerkers van Mosadex C.V. hebben toegang tot jouw gegevens indien en voor zover ze deze voor hun functie nodig hebben voor de inkoop, verkoop respectievelijk levering van de medicijnen en/of de  uitvoering van de aanvullende processen. Elke medewerker tekent bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast worden onze medewerkers tijdens een interne basistraining bewust gemaakt van het belang hiervan.

8. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren, zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen. Indien je als contactpersoon niet meer werkzaam bent voor onze zakelijke relatie, dan verwijderen wij jouw gegevens direct na kennisneming.

9. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt volledige zeggenschap over jouw eigen persoonsgegevens en kunt een beroep doen op de volgende rechten:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over wat wij precies met jouw persoonsgegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten rectificeren respectievelijk aan te laten vullen.

Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen uit onze systemen. Een uitzondering hierop betreffen persoonsgegevens die Mosadex C.V. moet verwerken om een wettelijke verplichting na te komen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Je hebt het recht om aan het gebruik van uw persoonsgegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken.

Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

Wil je een beroep doen op bovenstaande rechten? Stuur dan een e-mail met duidelijke vermelding van jouw naam, contactgegevens en het recht waarop jij je wil beroepen naar:

Mosadex C.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
E-mailadres fg@mosadex.nl

Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je van ons een reactie.

8. Vragen?

Heb je vragen over ons privacystatement? Mail ons dan via: info@mosadex.nl.
Je hebt het recht een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mosadex C.V. in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: