INLOGGEN

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur en de raad van commissarissen leggen verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Mosadex Holding B.V. (te weten: Coöperatieve Mosadex U.A.). 


Wil je in contact komen met één van RvC-leden van Mosadex Groep, stuur dan een e-mail naar secretariaatdenbosch@mosadex.nl t.a.v. de Raad van Commissarissen.

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: