INLOGGEN

Geen doosjes verkopen, maar inhoud

Medicijntekorten: een onderwerp waar we helaas niet omheen kunnen. Regelmatig zijn medicijnen via de groothandel niet beschikbaar. En als dat gebeurt, kan Pharme aan de slag. Zij helpt apothekers door snel en eenvoudig alternatieven aan te bieden. Oprichter Peter Nobel maakte Pharme tot wat het nu is. Inmiddels is het stokje overgedragen aan Hwan Tan. We spreken Hwan en vragen wat zijn visie op de tekorten is.

Hwan weet als geen ander hoe vervelend het is als medicijnen niet beschikbaar zijn. Ooit startte hij als openbare apotheker, waarna hij verschillende rollen vervulde zoals productieapotheker bij Pharmalot. “Als medicijnen niet beschikbaar zijn, zoeken artsen naar alternatieven. Vanuit bereidingsapotheek Pharmalot speelden we in op deze behoefte. We ontwikkelden en produceerden geneesmiddelen waar geen geregistreerd Nederlands alternatief voorhanden was”, vertelt Hwan. Als productieapotheker was Hwan dus al dagelijks bezig met het oplossen van medicijntekorten en het bieden van alternatieven.

Van apotheker naar adviseur

De afgelopen jaren stond Peter Nobel aan het roer van Pharme en heeft hij de organisatie groot gemaakt. Inmiddels vervult hij een andere rol binnen Mosadex Groep. Na de fusie van Pharmalot met Ace Compounding was het voor Hwan een logische stap om aan de slag te gaan bij Pharme. Hwan: “Het is voor mij een mooie kans om op een andere manier alternatieven te vinden voor moeilijk verkrijgbare medicijnen. Met mijn specialisme help ik apothekers en spelen we in op de behoefte van de patiënt. Je doet er echt toe.”

Wat Hwan zo mooi vindt aan zijn werk? Dat hij problemen oplost. Pharme is bemiddelaar tussen leveranciers en apothekers. Als een medicijn niet beschikbaar is zoekt Pharme naar alternatieven en de leverancier levert die vervolgens rechtstreeks aan de apotheek. Maar volgens Hwan gaat het bij Pharme niet alleen om het leveren van medicijnen. “Wij verkopen geen doosjes, wij verkopen inhoud. Natuurlijk zijn de medicijnen belangrijk, maar we adviseren de apothekers ook. We hebben een team van apothekers in huis, dus snappen de issues uit de praktijk. Apothekers die apothekers helpen. Doordat we dezelfde taal spreken kunnen we samen naar een geschikte oplossing zoeken.”

Hoe groter het tekort, hoe moeilijker verkrijgbaar

Ook de variatie in zijn werk is voor Hwan een groot pluspunt. De vraagstukken die Pharme krijgt zijn heel divers. “De meest gestelde vraag die wij krijgen is natuurlijk ‘Dit kunnen wij niet krijgen, wat kunnen jullie betekenen?’ Maar soms is het antwoord niet zo simpel. Bijvoorbeeld bij vragen over producten voor kwetsbare patiënten of moeilijk verkrijgbare producten. Soms zijn we ook genoodzaakt wereldwijd te zoeken en dan wordt het steeds ingewikkelder. Laatst waren we in gesprek met een leverancier in India, maar die hanteren andere kwaliteitseisen. Je moet dan goed controleren of het product voldoet aan de Nederlandse wetgeving.”

Een blije klant is waar de nieuwe general manager het allemaal voor doet. “Het is zo fijn als je de apotheker kan helpen. In onze markt heerst schaarste. Hoe groter het tekort is, hoe hoger de prijs en hoe moeilijker het product verkrijgbaar is. Het is dan extra fijn als je het toch voor elkaar krijgt. Het geeft een gevoel van dankbaarheid als de klant zijn patiënt de juiste zorg kan geven. Dat is tenslotte waar je het allemaal voor doet.”

Samen tekorten terugdringen

Inmiddels heeft Pharme een groot en betrouwbaar netwerk opgebouwd. Daarnaast werkt ze nauw samen met haar moederbedrijf Medcor Group, die op haar beurt weer onderdeel is van Mosadex Groep. “Ondanks dat we aan alle apothekers leveren en dus niet alleen aan Mosadex-apothekers, biedt deze samenwerking veel voordelen. Medcor Group bestrijkt andere landen dan waar wij zaken mee doen. Daardoor is ons netwerk veel breder.”

Juist door dit brede netwerk en de samenwerking weet Pharme hoe de lijntjes lopen. Ze hebben in beeld welke tekorten er zijn en houden dit constant in de gaten. Toch blijft het een lastige markt omdat Pharme vaak ook niet weet welke tekorten gaan komen. Daarom roept Hwan apothekers op om Pharme vroegtijdig te informeren als zij in de apotheek een mogelijk tekort zien aankomen. “Als apothekers dat bij ons melden is dat een signaal. Dan weten we dat er iets speelt en komen we vroegtijdig in actie.”

Geneesmiddelentekorten mogen in een land als Nederland niet bestaan

Net als iedereen hoopt Hwan dat de medicijntekorten opgelost worden. “Hopelijk levert de ijzeren voorraad iets op, maar het probleem is groter dan dat. En als het product er niet is door bijvoorbeeld een grondstoftekort, dan worden de voorraden ook niet aangelegd. De tekorten zijn een feit en dat blijft het helaas ook nog wel even. Aan ons de taak om de apotheker daar zo goed mogelijk bij te helpen zodat de patiënt de medicijnen ontvangt die hij nodig heeft. En niet alleen bij tekorten, ook als een medicijn om een andere reden niet beschikbaar is,” sluit hij af.

Gepubliceerd op: 04 juli 2023

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!