INLOGGEN

Specialist in instellingsfarmacie

Wie het grote moderne pand van apotheek Brabantpark binnenloopt, ziet ook de ruimte naast deze openbare apotheek. Je vangt een glimp op van één van de grootste instellingsapotheken van Noord-Brabant: Apotheek FarmaZorg Breda. Wij spraken apothekers Martin Woltermann, Ivo Witte en Anke Bartels over instellingsfarmacie.​  

Een instellingsapotheek?

“Daar gaat een verhaal aan vooraf”, zo begint Martin te vertellen. “Bewoners in een instelling krijgen hun medicijnen vaak via een medicatierol. De afgelopen tien jaar zijn de instellingen steeds grootschaliger geworden, de eisen steeds strenger en met meer druk op de kosten. Het leveren van farmaceutische zorg aan deze grote, intra- en extramurale instellingen met meerdere locaties vraagt om een andere organisatie en samenwerking dan we gewend waren.” Al sinds 2009 verzorgt het apotheekteam van Martin de farmacie voor onder andere zorginstelling Thebe West-Brabant. Hij herinnert zich dat in dezelfde tijd diverse instellingen de medicatie nog zelf uitzetten, niet zelden zonder toezicht van een apotheker. “Ons bekroop al snel het gevoel: dit kan slimmer.”

Zo werd FarmaZorg Breda in 2013 geboren. Vanuit één locatie voeren ze alle ‘instellingswerkzaamheden’ uit van alle apotheken van Apotheekgroep Breda. “Nog geen zes jaar en al weer een nieuwe locatie verder, zijn we een gespecialiseerde instellingsapotheek die medicatie levert aan alle soorten instellingen. We leveren niet zomaar medicijnen, we leveren een concept: zorg van A tot Z.”

Onderdeel zijn van de instelling

Apotheker Ivo Witte werd binnengehaald om zich door Martin te laten specialiseren in instellingsfarmacie. Bij instellingsfarmacie gaat het volgens hem grotendeels om de samenwerking. Ivo: “De meerwaarde zit in je deelname aan FTO’s, interne audits doen, vraagbaak zijn voor behandelend artsen, ook ongevraagd advies geven, richtlijnen stellen, flexibel en bereikbaar zijn.” Martin vult aan: “Ons doel is om onderdeel te worden van de instelling, zodanig dat de persoonlijke relatie met de apotheker voelt alsof we een directe collega zijn.”

Door een nieuw contract bij Amarant is in 2018 een derde instellingsapotheker aangenomen, Anke Bartels. Anke: “Bij Amarant hebben we een interessante uitdaging. Het gaat om gehandicaptenzorg, de cliënten wonen in de wijk.
De teams werkten samen met de apotheker om de hoek. Voor een zorginstelling is het dan lastig om met al die verschillende partijen afspraken te maken over de farmaceutische zorg. Nu ze de keuze gemaakt hebben voor één instellingsapotheek kunnen we stappen maken. Onderdeel van de nieuwe afspraken is bijvoorbeeld dat we op korte termijn bij alle teams over gaan op digitale toedienregistratie, waardoor de kwaliteit verbetert.”

“Alsof we een directe collega van de zorginstelling zijn.”

Instellingsfarmacie is een specialisme

Martin: “Ondanks de groei behouden we onze lokale focus en korte lijnen. Onze belofte is flexibel en bereikbaar zijn. Dat is in deze branche heel belangrijk. Sinds kort hebben we zelfs 24/7 service. Instellingsfarmacie kan een openbare apotheker niet ‘erbij’ doen, het is een specialisme.” Medicatie+Zorg (onderdeel van Apotheek Voorzorg) biedt begeleiding bij instellingsfarmacie. Ivo: “Ik volgde een masterclass en deelde mijn ervaringen in Breda. De samenwerking binnen Mosadex Groep is een wisselwerking van kennisdeling, sparren en elkaar vooruit helpen. Het heeft ons veel gebracht en we zijn nu zelf een stagelocatie voor de masterclass.”

Groter worden is aanbestedingen winnen

"Het versnipperen van de farmaceutische zorg. Een doorn in mijn (apothekers-)oog. Hulpmiddelen komen bij leverancier X vandaan. Sommige geneesmiddelen gaan niet via de apotheek, andere weer wel. En als dossierhouder moet je dan maar zorgen dat we controle houden over de medicatieveiligheid. En die extra administratieve last. Wat een onderschatting van de overheid en zorgverzekeraars om alles op orde te krijgen en te houden!”

Instellingen zetten steeds vaker een aanbesteding uit om te komen tot één vaste apotheker voor meerdere locaties. Zo ook Thebe, in 2018. Martin: “Spannend, want we hadden al jaren een contract voor de regio West-Brabant. Door de aanbesteding kwam dat contract ineens te vervallen en moesten we ons opnieuw bewijzen. Het voelde als solliciteren op je eigen baan. Maar nu stond ook Thebe Midden-Brabant op het spel. Medicatie+Zorg hielp ons door kritisch mee te lezen met de offertestukken.

Door hun ervaring in instellingen weten zij waar we de nadruk op moeten leggen en hoe we bepaalde zaken het beste kunnen verwoorden. Inmiddels hebben we meerdere aanbestedingen in samenwerking met hen doorlopen. We hebben ze weliswaar niet allemaal gewonnen, maar voor 2019 hebben we zowel voor Amarant als voor Thebe West- én Midden Brabant een contract.”

Geïnteresseerd in een masterclass instellingsfarmacie van Medicatie + Zorg?


Ook interessant voor u?

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: