INLOGGEN

Apothekers vormen de kennisbank van geneesmiddelengebruik

De farmaceutische zorg in Nederland is top of the bill. Apothekers doen het geweldig goed. Daar kunnen we trots op zijn. Tegelijk is die goede farmaceutische zorg onvoldoende zichtbaar. Apothekers verzetten veel werk, maar voornamelijk achter de schermen.  

Aan het woord is Bas Arents, voorzitter van NAPCO en mede-eigenaar van een groep apotheken in Bennekom en -Wageningen. Deze is sinds 2006 aangesloten bij Mosadex. “Bij de fusie hebben we kritisch gekeken welke groothandel het best bij ons past en de keuze viel op Mosadex”, zegt hij, om er direct aan toe te voegen: “een goede beslissing. Er is een prettige vorm van transparantie en we maken gebruik van het complete pakket van Mosadex Groep.”

Focus verleggen

Bas is 20 jaar werkzaam als apotheker. “In die tijd is de branche enorm veranderd” stelt hij vast. “Voorheen konden we redelijk autonoom functioneren, maar apothekers zijn hard geraakt door de impact van de zorgverzekeringswet. Daardoor moesten we ons focussen op kostenbesparing. Nu moet onze inzet zich richten op doelmatig en gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe moeten we feedback ophalen bij de -patiënt: wat is zijn wens rondom geneesmiddelengebruik? Daarop moeten we vervolgens toegespitst handelen.”

“Preferentiebeleid heeft grenzen van het systeem bereikt”  

Belangenbehartiger

Hij vervolgt: “Op verzoek van NAPCO heeft Motivaction onderzoek gedaan en ook uit dat onderzoek kwam naar voren dat een op patiëntgroepen toegesneden aanpak zeer zinvol is.” Als voorzitter van NAPCO wil Bas Arents vooral de belangen van de zelfstandige openbare apotheken behartigen.

“NAPCO is indertijd opgericht vanwege de maatregel ‘De Geus’ en was daardoor een club die de barricades opging. Nu volgt de omslag naar belangenbehartiger in alle facetten van het vak voor zelfstandige openbare apotheken. Deze maand maken we de plannen van NAPCO bekend.”

Grenzen bereikt

Het preferentiebeleid baart hem grote zorgen. “Dat heeft de grenzen van het systeem bereikt. Ook dit jaar beginnen we al met een groot tekort aan -preferente middelen. Ga voor het -preferentiebeleid op clusters van geneesmiddelen in plaats van op productniveau. Dit probleem staat onvoldoende op de politieke agenda.” ICT noemt hij als tweede aandachtspunt. “Systemen moeten onderling koppelbaar zijn om goed te kunnen functioneren, dat is nu niet het geval.” 

Relatie met patiënt

Zijn persoonlijke ambitie is het versterken van de relatie tussen de zelfstandige openbare apotheek en de patiënt. “De zelfstandige openbare apotheken kunnen veel betekenen voor de patiënt, we hebben de passie en zijn bereid dat stapje extra te doen. We moeten meer zichtbaar zijn als kennisbank van geneesmiddelengebruik, maar ook voor vragen over gezondheid”. Bas besluit: “We moeten wat minder bescheiden zijn en meer op de voorgrond treden.”

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: