INLOGGEN

Belangrijke rol voor apothekers in wijkgerichte zorg

“Mijn advies aan apothekers: zoek met uw team contact met de nieuwe wethouder Zorg van uw gemeente. Vertel wat u als apotheker voor de gemeente kunt betekenen in het speelveld van zorg en welzijn. Een wethouder heeft over het algemeen geen zicht op de positie van een apotheker, daar moet u zelf een actieve rol in spelen.”

Gemeenten hebben inmiddels een belangrijke taak in zorg en welzijn en ze zijn zoekende hoe ze die het beste kunnen invullen, is de ervaring van Paul van Bakel. “Apothekers kunnen zeker een rol spelen in de verdere ontwikkeling van de lokale zorgverlening en in de verbinding tussen partijen. Maar dan moeten ze die rol wel claimen.”

Zelf maakt hij zich daarvoor hard in Sliedrecht, de gemeente waar hij ruim dertig jaar werkzaam is als apotheker en eigenaar van de Samenwerkende Apotheken Sliedrecht. Hij was medeoprichter van Medisch Centrum Thorbecke in Sliedrecht, waar de apotheek als eerste in Nederland werkte met gerobotiseerde medicatielevering naar de balie.

Innovatie

Paul van Bakel ziet als sleutel tot goed ondernemerschap: het continu innoveren en inspelen op de uitdagingen die de farmacie heeft. Hij startte met de ontwikkeling van de baxter, de doseersystematiek waarbij medicatie per dag wordt verpakt. En dat is inmiddels standaard in Nederland.

Zijn overtuiging: “Een apotheker moet meer zijn dan een logistiek dienstverlener van medicatie. De farma- ceutische zorg voor patiënten is de belangrijkste taak binnen de apotheek en dat in de meest brede zin van het woord. Niet alleen de geneesmiddelen, maar ook de hulpmiddelenzorg. De zorg wordt steeds dichter bij de mensen thuis georganiseerd en dat biedt voor de apothekers een prachtige uitgangspositie. Want ook wij functioneren dichtbij de mensen thuis, bij wijze van spreken om de hoek, als specialist van genees- en hulpmiddelen. Daarvoor zijn wij zes dagen per week beschikbaar.”

De wijkverpleegkundigen ontzorgen

Van Bakel ziet een belangrijke rol voor de apothekers bij de lokale zorgverlening. “Dat betekent deelnemen in wijkteams, aanwezig zijn bij Wmo-overleggen en goede contacten onder-houden met de wijkverpleegkundigen”, is zijn overtuiging. Bij dat laatste is apothekersassistente Anja Boxman nauw betrokken. “Zij is een belangrijke schakel in de samenwerking met de thuiszorg”, benadrukt Van Bakel, “en heeft korte lijntjes met huisartsen en wijkverpleegkundigen.”

“Wij proberen alles zo efficiënt mogelijk te regelen voor de thuiszorg”, licht Anja Boxman toe. “De wijkverpleging kan de medicatie en/of hulpmiddelen via de apotheek organiseren.

Wij zorgen dan samen met de huisarts voor een recept of aanpassing hiervan. Dat scheelt wijkverpleegkundigen erg veel tijd. Ook bij ontslag van patiënten uit het ziekenhuis kijken wij of er wijzigingen zijn in de medicatie en zorgen voor een juiste medicatierol en een actueel medicatieoverzicht. Als er iets niet klopt, nemen wij contact op met het ziekenhuis. Dat hoeft de thuiszorg niet te doen. De thuiszorg zet ook geen medicatie meer uit, want alles verloopt via de apotheek. Het is voor wijkverpleegkundigen prettig dat ze de apotheek kunnen bellen met vragen. Al vanaf half acht ’s ochtends. Zij kunnen bij ons bestellen en wij zorgen voor het juiste recept. Daarvoor hebben wij dagelijks contact met de huisarts.

“Wijkverpleging kan de medicatie via de apotheek organiseren”

Efficiëntere aanpak

Verhoogt deze aanpak de werkdruk van de apotheek niet enorm? “Integendeel”, benadrukt Van Bakel, “als de apotheker een rol kan spelen in de zorg en logistiek, betekent het dat de apotheker actief reageert op de ontwikkelingen en samenwerkt met andere zorgverleners. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden en leidt tot efficiëntie. Juist omdat wij dingen niet meer zo vaak hoeven na te vragen levert het tijdswinst op. Daarbij: u speelt zelf een regierol in het medicatie- en hulpmiddelenproces en dat biedt arbeidssatisfactie. U zit niet in de situatie van u-vraagt-en-wij-draaien, maar zet als ondernemer uw expertise in. Dat maakt het werk een stuk leuker.”

Anja Boxman geeft een voorbeeld: “Neem het bestellen van verband-middelen. Wanneer dat afgestemd wordt met de wijkverpleegkundige, dan weet u zeker dat u het juiste materiaal bestelt en u hoeft er later niet nogmaals achteraan. Daarbij hebben wij inzicht in de polis van de patiënt en dat weegt mee in ons advies aan de wijkverpleegkundigen. Omdat wij in het apothekersprogramma direct de voorraden van Mosadex groothandel kunnen inzien, hebben we de bestelling de volgende dag in huis. Overigens zorgen we ervoor dat de patiënt een afgestemde voorraad krijgt, dus niet te veel. Dat is zeker bij palliatieve zorg van belang. Zo voorkomen wij verspilling van materialen en van zorgkosten.”

“Sorteer voor op de ontwikkelingen in zorg en welzijn”

Kracht van Mosadex Groep

Van Bakel is tevreden over de samenwerking met Mosadex Groep. “Het gaat niet alleen om de inkoop en het afleveren. Bij Mosadex Groep is veel kennis aanwezig en bij vragen komt men direct met een concreet antwoord of goede ideeën. Er is ruimte voor innovatie en Mosadex Groep draagt goede ontwikkelingen weer uit. Anderzijds wordt ze gevoed door de apothekers en juist dat samenspel is echt de kracht van de Mosadex-coöperatie!

Zijn advies aan collega’s: “Kom uit de stoel en sorteer voor op ontwikkelingen! Laat de zorgmarkt niet over aan een ander, maar speel zelf een actieve rol. Dat komt de kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede en levert ook meer werkplezier op voor de apotheker en zijn hele team.”

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Drie jaar geleden is Paul van Bakel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester noemde hem bij deze uitreiking ‘een innovatieve duizendpoot en een bescheiden, toegewijde ondernemer met een uitzonderlijke staat van dienst.’ Volkomen terecht, want Van Bakel is initiatiefnemer voor robotuitgifte van medicatie, een landelijk initiatief met internationale navolging. Ook vond hij de ‘baxter’ uit en is hij in verschillende functies actief bij de KNMP. Hij is voorzitter van de BPOA, de beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers en hij is lid van de raad van commissarissen van Mosadex Groep.

Gepubliceerd op: 8 april 2018

Ook interessant voor u?

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: