INLOGGEN

Dochter van Mosadex-oprichter Jean Meiser vertelt

Ze oogt ontspannen en vertelt trots over haar vader Jean Meiser, medeoprichter van Mosadex. Haar mening over de openbare farmacie is vrij uitgesproken: het ondernemerschap is boeiend en uitdagend, maar het is rustiger en planbaarder werken dan in bijvoorbeeld een poliklinische apotheek. Haar referentiekader?

Wij spraken Péronne Weersink-Meiser, 47 jaar en apotheker. Péronne studeerde net als haar vader farmacie in Utrecht. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Péronne heeft twee apotheken in de gemeente Waalwijk.

1| Wat is jouw referentiekader?

Péronne begon als eigenaar van een apotheek in Tiel. Medeoprichter van Mosadex Fer Olberts trad op als adviseur bij de fusie tussen de apotheken in Tiel en het vormen van een AHoed met alle huisartsen. Dan verkoopt ze haar apotheek in Tiel om in haar woonplaats een apotheek over te nemen. Wat een gouden kans leek, bleek een wassen neus.

Ze besluit daarop interim-apotheker te worden. Opdrachten kwamen makkelijk binnen via LinkedIn. Gedurende zeven jaar had ze veel uiteenlopende opdrachten, veelal gerelateerd aan, maar lang niet altijd in de openbare apotheek. Zoals Landelijk leverende apotheken (van unieke geneesmiddelen), ze was reviewapotheker bij de introductie van het EPIC-systeem in het Radboud UMC. Ook werkte ze regelmatig voor Brocacef Ziekenhuisfarmacie.

“De acht maanden dat ik in de poli-apotheek van het Radboud UMC werkte, waren het allerleukst”, zegt ze. Als dag-apotheker sprak de medische kant haar aan: vragen van een groot team van assistenten over oncolytica, rekenen met lichaamsoppervlakten, doseringen bepalen en bereiden. Overleg met artsen en ziekenhuisapothekers. “Het werk was enorm boeiend maar ook hectisch, veeleisend en intensief. Ik had daar regelmatig een cafeïne-shotje in de vorm van koffie nodig. Maar het ondernemersgevoel en de wens om een apotheek over te nemen bleef.”

2| Hoe ervaar je de openbare farmacie?

De openbare farmacie ervaart ze als rustiger, meer planbaar. Niet veel vragen buiten je eigen kennisveld. Is dit dan niet saai voor jou? “Nee, het ondernemerschap in de openbare farmacie is boeiend op het snijvlak van efficiency-uitdagingen en toch goede zorg verlenen.”

3 | Wat weet je van de oprichting van Mosadex?

Vol bewondering typeert Péronne haar vader. Geboren in Eygelshoven (Kerkrade), veelzijdig, graag met zijn vak bezig en zeer geliefd. “Mijn vader Jean kocht een apotheek in Ubach over Worms (Landgraaf), was een echte ondernemer en tegelijkertijd goed voor het personeel. Hij gaf les op de apothekersassistentenschool en daar ontmoette hij een van de eerdergenoemde andere oprichters van Mosadex, Fer Olberts. Fer was tien jaar jonger en een bijzondere vriendschap bloeide op, samen vormden ze een ijzersterk en initiatiefrijk apothekersduo. Fer was een zakenman en Jean de bedachtzame ondernemer. Een perfect duo”, zo schetst Péronne. “Overdag in de apotheek, ’s avonds in de sportschool en aansluitend naar Thermae 2000.”

In 1986 ontspringt aldaar iets moois. Een idee om krachten te bundelen en tegen scherpe condities in te kopen. Het krijgt de naam: Mosadex (Mosa dexter (rechts van de Maas/Maastricht). De secretaresse van apotheek Meiser, Trees Klunder, gaat mee naar Mosadex om het initiatief verder mee op te bouwen.

“Het Mosadex-collectief wist creatief door de mazen der wet te kruipen.” Péronne herinnert zich een huisbezoek van de ECD. “Met goede afloop hoor”. Ondertussen meldden de commandieten zich spontaan en groeide Mosadex als kool.

In 1988 vierden de apothekers Meiser en Olberts met hun apotheekteams het succes van Mosadex. In Parijs. In datzelfde jaar werd Jean ziek en hij overleed vijf jaar later. De hoogte- en dieptepunten herinnert ze zich nog goed.

4| Wat is wat jou betreft nodig om de boot niet te missen?

Terug- en vooruitkijkend op de ontwikkelingen in de farmacie, ligt ze wel eens wakker van de toekomst. Die handelsgeest en collectiviteit van Mosadex zijn een keihard vertrekpunt geworden om te kunnen overleven in onze branche. Het goed verdienen is er af. Het inkomen van de huisarts ligt nu veel hoger. “Of ik dat fair vind? Nee! Wij dragen als apothekers een grote verantwoordelijkheid. Waar we het laten liggen? Het is al vaak gezegd: die zorgrol. Daar moeten we het op gaan verdienen.”

5| Wat is jouw oproep?

“Op de eerste plaats zou ik willen oproepen om het gedachtengoed van de openbare apothekers vast te houden. De coöperatie, daar moeten we ons (blijvend) verenigen. Daarnaast moeten we gebruik maken van de expertise van collega’s. Laten we samen met Mosadex Groep innoveren. En samenwerken in de zorgketen? Dat is geen vraag meer! De patiënt binden aan de apotheek. Daar ligt een belangrijke uitdaging. We moeten ons realiseren dat de patiënt vrije keuze heeft om uw of mijn apotheek te kiezen. Tot slot: laten we de verbinding maken met de zorgverzekeraars. Aantonen dat we met onze zorg minder ziekenhuisopnames zien. Denk aan de HARM-studie!”

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: