INLOGGEN

Geneesmiddelentekorten: de oplossing van Mosadex Groep

De toegang tot geneesmiddelen houdt farmaceutisch-minnend Nederland bezig. En ook ver daarbuiten leeft het thema. De farmaceuten met een eigen visie. De politiek roept, maar komt nog niet in beweging. De zorgverzekeraars houden zich op dit dossier op afstand. Het apotheekteam ligt wakker. De patiënt in verwarring. De media zitten er bovenop. Vanuit Mosadex Groep denken wij mee over oplossingen in de keten. Bestuurder Ludwig Castelijns ventileert zijn visie.

De problematiek van geneesmiddelentekorten

Ludwig: “Er is sprake van een verstoring in de productie- en logistieke keten. Deze kan, afgezet in de tijd, niet worden opgevangen door de in het Nederlandse systeem aanwezige voorraden. Hoe dat zit? Naar onze overtuiging worden de tekorten veroorzaakt doordat er steeds minder grondstofleveranciers en productielocaties zijn. Bij productieproblemen en kwaliteitsissues (hierdoor kunnen afkeuringen plaatsvinden) én ontstaan er te lage voorraden in de keten.”

Waarom zijn die voorraden van de geneesmiddelen dan te laag?

“Dit wordt naar onze mening onder andere veroorzaakt door de huidige inrichting van de markt waar aanbestedingen door zorgverzekeraars voor een bepaalde tijd een product preferent aanwijzen. De fabrikanten die deze aanbesteding niet hebben ‘gewonnen’ bouwen geen extra voorraad op en, sterker nog, zij bouwen de voorraad af naar het niveau van de resterende marktvraag. Als de fabrikant die de aanbesteding heeft gewonnen plots niet kan leveren wijken apotheken uit naar de andere fabrikanten die, op basis van de verlaagde voorraad, in no-time uitverkocht zijn. Een, zoals wij het noemen, domino-effect. Achter elkaar raken de fabrikanten uitverkocht. Daarnaast zien we ook dat specialtéfabrikanten uit economische motieven hun voorraad beperken.

Naar de oplossing


De overheid…
“Er is in onze visie een aantal maatregelen nodig. De overheid moet naar onze mening allereerst erkennen dat substitutie als gevolg van tekorten een serieus probleem is. De overheid moet zich niet verschuilen achter de zorgverzekeraar, maar deze juist opdragen om de rol van inkoper zorgvuldig(er) in te vullen met oog voor meer dan alleen prijs.”

De zorgverzekeraar…
“De zorgverzekeraar is vervolgens aan zet om in haar beleid niet alleen sancties op papier uit te werken, maar deze in de praktijk ook toe te passen. Het niet kunnen leveren heeft tot op heden geen enkele consequentie gehad voor aangewezen fabrikanten. Zorgverzekeraars kunnen daarnaast zorgen voor een meer geruisloze overgang van de ene preferente periode naar een volgende door een dakpanconstructie toe te passen. Een maand voor het verlopen van de aangewezen periode wordt ook alvast de nieuwe fabrikant vergoed en twee maanden na het verstrijken van de aangewezen periode wordt de oude fabrikant nog vergoed. Hiermee is het voorraadrisico in de keten voor fabrikant en apotheek een stuk minder en zal men minder hard sturen op eind en start van de aangewezen periode.”

En allen…
Ludwig vervolgt: “Last but not least zouden overheid en zorgverzekeraars af moeten dwingen dat de vrij beschikbare voorraad in Nederland voldoende is om hiaten op te vangen. In de praktijk betekent dit vier maanden (ijzeren) voorraad. Zeker als vergunninghouders de verplichting krijgen om voldoende voorraad aan te houden, wordt het aantal gevallen van tekorten met zeker 70% teruggebracht. Wij denken dat het noodzakelijk is dat IGJ daarop goed toeziet. Het verhogen van de in Nederland beschikbare voorraad ziet Mosadex Groep als één van de belangrijkste elementen om tekorten terug te dringen.”

Wilt u hierop reageren?
Stuur dan uw e-mail naar:

E communicatie@mosadex.nl

Gepubliceerd op: 14 december 2018

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!