INLOGGEN

Onze kracht? Denken in het 'ons'

Arnhem bruist. Van culturen, uitgaansmogelijkheden én van thuiszorgorganisaties. En daar waar deze diversiteit in veel gevallen uitmondt in een versplintering van systemen, regels en afspraken, gaat Service Apotheek Presikhaaf de samenwerking aan.

Eilanddenken is hier niet aan de orde, samenwerken met andere zorgverleners is de standaard. Voor apotheker Aniek Joosen was dit de reden om zich in 2017 aan te sluiten bij het team Service Apotheek Presikhaaf. Samen met collega-apothekers Sjoerd de Boer en Gert Jonge Poerink legde ze nog meer nadruk op verbinden.

Korte lijntjes

Een assistent die achter de apothekersbalie verdwijnt om iets uit de kast te pakken is niet gek. Maar dat dit een assistent van de thuiszorg is, is wel bijzonder. Deze vertrouwensband typeert de relatie die Service Apotheek Presikhaaf met zorgverleners in Arnhem heeft. De wens voor deze samenwerking was één van de redenen om ongeveer tien jaar geleden de apotheek te vestigen in Gezondheidscentrum Presikhaaf. Samen met huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, een thuiszorgorganisatie en het wijkteam bieden ze vanaf één plek integrale hulpverlening in de eerstelijnszorg. En ze lopen dus zo bij elkaar binnen.

Een voorbeeld? Aniek: “Laatst had ik een medicatiebeoordeling bij een dame thuis. Ze heeft COPD en ik merkte dat ze niet genoeg at en vrij eenzaam was. Eén keer per week heeft het wijkteam een inloopspreekuur bij ons in de apotheek. Ik legde de situatie aan de maatschappelijk werker voor en nu eet deze mevrouw een aantal keren per week een warme maaltijd in het wijkcentrum. Of dat mijn taak is? Niet persé, maar het is een kleine moeite en zo kunnen we ons als zorgverlener onderscheiden. Door het korte lijntje dat we met het wijkteam hebben, zijn uitkomsten als deze mogelijk.”

Hoog op de agenda: digitale toedienregistratie

Dat je samen sterk staat, was voor Gert een reden om als voorzitter van de Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem (CAA) aan de slag te gaan. Gert: “De CAA is een vereniging waar alle apotheken van Arnhem bij zijn aangesloten. Het streven? Veilige geneesmiddelenzorg in de regio en niet het wiel steeds opnieuw uitvinden. Zorgvragen pakken we Arnhembreed op. Een voorbeeld is de gezamenlijke aanschaf van een digitaal toedienregistratiesysteem. Daar maken wij ons momenteel hard voor!” Sjoerd vult aan: “Als elke thuiszorgorganisatie voor een andere elektronische toedienregistratie kiest, hebben wij in de apotheek te maken met heel veel soorten systemen. Dit willen we voorkomen door in Arnhem afspraken te maken en samen met de thuiszorg te kiezen voor één systeem.”

Meer grip op de palliatieve patiënt

Om deze wens te vervullen zocht Service Apotheek Presikhaaf nog een samenwerking op. Met zorgverleners in de wijk startten ze een PaTz-werkgroep op. Sjoerd legt uit: “Vier keer per jaar overleggen we met lokale wijkverpleegkundigen en huisartsen over palliatieve thuiszorg. Wat kunnen we verbeteren? Op patiëntniveau, maar ook voor veelvoorkomende algemene situaties in de palliatieve thuissituatie.” Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.”

De sleutel tot succes: communicatie

Goede zorg efficiënt verlenen. Communicatie is hierbij van cruciaal belang, beaamt Aniek. Daarom maken ze, wederom met medewerking van andere zorgverleners, gebruik van het communicatieplatform OZOverbindzorg. Aniek: “Dit online communicatieplatform verbindt de verschillende zorgpartijen met elkaar. Wijkverpleegkundige, diëtist, huisarts en apotheker hoeven niet eindeloos met elkaar te bellen, maar zien afspraken online terug. Een groot pluspunt: OZO werkt vanuit de patiënt. De patiënt (of mantelzorger) is altijd in beheer. We werken nu voor dertig patiënten met OZO, hopelijk rolt dit verder uit!”

Samenwerking belangrijker dan ooit

Op de vraag waarom een goed partnerschap met andere zorgverleners belangrijker is dan ooit, antwoordt Sjoerd: “We merken dat de vraag naar ouderenzorg toeneemt. Patiënten blijven langer zelfstandig wonen en dat vraagt om een efficiëntere en meer gestructureerde aanpak.” Aniek vult aan: “Bovendien geeft het ons als apothekers de gelegenheid onderscheidend te zijn. Met onze unieke kennis en eigenschappen profileren we ons binnen deze groep als dé medicatiespecialist.”

Gepubliceerd op: 02 juli 2019

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!