INLOGGEN

Samen ontwikkelen is de sleutel tot succes

55% van de patiënten die starten met een nieuw medicijn, waarderen een vervolggesprek met de apotheker daarover. En dit willen ze het liefst pas enkele weken of maanden na de start, zodat ze al enige ervaring ermee hebben kunnen opbouwen.

Dit zijn al twee belangrijke inzichten die de Service Apotheek Proeftuin heeft opgeleverd! Jan Joost Valeton is apotheker en projectleider van deze nieuwe Proeftuin. Hij heeft samen met vier enthousiaste apotheken een patiëntenpanel opgezet, genaamd het VIP-panel en vertelt over dit praktijkonderzoek.

Waarom is de Proeftuin nodig?

“Juist om samen met patiënten te kijken wat hen echt verder helpt. Het VIP-panel staat voor verbeter- en innovatiepanel. Het panel test nieuwe online zorgconcepten die vanuit de Service Apotheken kunnen worden aangeboden.” 

Waarom is dit belangrijk?

“Medicijnen hebben niet altijd het effect dat een patiënt ervan verwacht. Dat kan komen door onvoldoende werking, maar ook door bijwerkingen of verkeerd gebruik. Belangrijk dus om deze ervaringen op te halen bij de patiënt. En vanuit de ervaring van de patiënt werken aan innovaties is ook van belang. Als nieuwe zorgconcepten niet aansluiten op de praktijk, slagen deze projecten niet. Hoe innovatief en inspirerend ze ook kunnen zijn. Samen ontwikkelen is echt de sleutel tot succes!”


“Patiënten waarderen het feit dat ze ook online in contact staan met hun apotheker.”


Uit het panelonderzoek naar online SARA-begeleiding kwam de wens naar voren om een afspraak met de apotheker in te plannen. En de wens dat de apothekersassistent tijdens het verwerken van een recept gelijk deze afspraak maakt voor dat controlegesprek, via beeldbellen of telefoon. Mooie resultaten! “Ja, zeker. Daar kunnen we concreet mee aan de slag. Zorgverzekeraars en apothekers zien al veel waarde in SARA. Ook patiënten waarderen het feit dat ze met het programma extra informatie krijgen en ook online in contact staan met hun apotheker. Een goed geïntegreerd afsprakenportaal kan hierbij gaan helpen.” 

Welke conclusie vind jij het meest in het oog springend? 

“Het is misschien een open deur, maar het gebeurt nog steeds te vaak dat mensen tijdens het gesprek met de arts en daarna in de apotheek in één keer heel veel informatie krijgen. Er moet meer aandacht zijn voor dosering hiervan: zend niet alles bij het eerste contact, er is een maximum aan wat mensen kunnen verwerken per keer. Daarom is juist die blijvende controle vanuit de apothekers belangrijk en dat kunnen we met inzet van online programma’s juist bieden. Dat is ook vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk.”

Wat is het maatschappelijk belang dan?

“Nou, we weten lang niet altijd of medicatie die mensen hebben opgehaald effectief is of goed gebruikt wordt. Door die informatie eerder op te halen bij de patiënt kunnen we eerder bijsturen. Dat helpt ons om ervoor te zorgen dat medicijnen het maximale resultaat behalen. Daarmee voorkomen we ook onnodige kosten van niet (goed) gebruikte middelen voor de maatschappij. En belangrijker: daarmee zorgen we ervoor dat de patiënten zich zo goed als mogelijk voelen in het dagelijks leven.”

De Service Apotheek Proeftuin is gestart op 1 maart 2020.

Deelnemende Service Apotheken:

  • Apotheek Kerkewijk

  • Apotheek Nieuwe Markt

  • Apotheek Schanswiel

  • Apotheek Lingmont


Meer weten over de Proeftuin?

Neem contact op met Jan Joost

Jan Joost Valeton Apotheker & Product Owner SARA & Proeftuin
j.valeton@serviceapotheek.nl

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: