INLOGGEN

Service Apotheek wil onderscheidende positie verder uitbouwen

“Onze ambitie is glashelder”, vertelt Adrienne van Strien, algemeen directeur a.i. “We willen de beste farmaceutische zorg van Nederland leveren en deze unieke propositie bekrachtigen voor onze aangesloten zelfstandige apothekers.”

Achterban

In overleg met franchisenemers en de franchiseraad werden de missie, visie en strategie van de formule aangescherpt. Adrienne: “Ik denk dat we afgelopen jaar succesvol de banden met onze achterban hebben aangehaald. Naar de vijf regiobijeenkomsten in september en oktober waarin we onze strategie hebben toegelicht, kwamen meer dan 300 apothekers. Ook bij ons symposium en de Kwaliteitsdag was de opkomst enorm.” Ze vervolgt: “Het toont dat er een collectief staat, dat actief wil bijdragen om vorm en inhoud te geven aan onze formule.”

Meerwaarde 

De formule ontzorgt de aangesloten apotheken op drie pijlers: bedrijfsvoering, farmaceutische zorg en klantenbinding. “Dat ontzorgen is van groot belang”, benadrukt Adrienne. “Het stelt onze apothekers onder andere in staat te excelleren op zorgverlening en het vastleggen ervan.”

Enkele resultaten op basis van deze uniforme vastlegging tonen de toegevoegde waarde: Service ­Apothekers hebben 300% meer nierfunctiewaarden beschikbaar bij risicomedicatie, een substantieel aantal patiënten met chronische nierschade opgespoord en in vijf jaar tijd bij 60.000 medicatiebeoordelingen meer dan 200.000 medicijnproblemen aan het licht gebracht.

Toekomst

Ook heeft Service Apotheek een duidelijke visie op de externe markt. Samen met klanten is een werkgroep contractering en e-health gestart. Het komende jaar gaat de formule aan de slag met drie onderscheidende proposities voor zorgverzekeraars. Onder andere voor het e-healthprogramma voor astma en COPD-patiënten. Daarnaast zoeken we nog meer de samenwerking met maatschappelijke en commerciële partners. “Ik ben trots op de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet”, aldus Iris van der Valk die op de weg terug is na een periode waarin ze is behandeld voor borstkanker. “De Service Apotheek-formule kent een stevige, onderscheidende basis die we het komend jaar verder gaan uitbouwen. Het voelt goed om weer aan de slag te gaan. Ik heb er zin in: samen gaan we de vruchten plukken van deze professionaliseringsslag.”


Iris van der Valk en Adrienne van Strien  

Gepubliceerd op: 19 december 2016

Ook interessant voor u?

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: