INLOGGEN

Apothekers, let op uw zaak!

Zorgverzekeraars kopen steeds meer in via aanbestedingen. Een ontwikkeling die je niet kunt tegenhouden. De apotheker loopt daarmee het risico terrein te verliezen. Het is daarom belangrijk de juiste strategische afweging te maken.

Aan het woord is Piet Feskens, commercieel directeur Mosadex C.V. “Je kunt op deze marktontwikkeling alleen een goed antwoord geven door per aanbesteding de mogelijkheden te bekijken. Maar ook door een vehikel in te richten om te kunnen meedoen. Dat is gebeurd binnen ApotheekZorg. Zo kun je als afnemer van Mosadex, indien mogelijk, toch de belangrijke zorgverlener blijven voor de patiënt die afhankelijk is van kunst- en/of hulpmiddelen.”

"Patiënten zijn niet geïnteresseerd in het inkoopproces. Zij willen zorg dicht bij huis, met goede advisering en de beschikbaarheid van de producten die ze nodig hebben.”

Wat wil de patiënt?

Met nadruk stelt hij: “Het gaat natuurlijk in eerste instantie om die patiënt. Mensen die afhankelijk zijn van kunst- en hulpmiddelen. Patiënten zijn niet geïnteresseerd in het inkoopproces. Zij willen zorg dicht bij huis, met goede advisering en de beschikbaarheid van de producten die ze nodig hebben. De apotheker is daarvoor het vertrouwde adres. Dat was zo en het is van belang dat het zo blijft, ook al worden een aantal aspecten centraal ingeregeld.” Feskens vervolgt: “Veel gebruikers van kunst- en/of hulpmiddelen hebben een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes. Als een derde partij, die geen partner is van de apotheek, glucosemeters en strips gaat verstrekken, zal deze waarschijnlijk op termijn ook de overige producten en diensten proberen te leveren, zoals medicatie. Hij heeft ten slotte al een goede ingang om deze patiënt te benaderen. Een apotheker moet dus goed overwegen wat dat voor zijn eigen zaak betekent.”

Splits de patiënt niet op

“Je moet de patiënt in zijn geheel zien, niet in deelgebieden”, is de overtuiging van Feskens. “Dat kan alleen als de apotheek de spin blijft in het totale web van geneesmiddelen en daarbij horen ook kunst- en hulpmiddelen. Het gaat om de zorg die de patiënt gewend is, dicht bij huis, met het juiste assortiment. Als je als apotheker niet meer zelf kunt onderhandelen, benut dan de kracht van ApotheekZorg. Zo gaan we gezamenlijk slim om met de mogelijkheden die er zijn. Meedoen als onderaannemer is dus in het belang van de patiënt, maar ook van de individuele apotheker en zelfs van het hele collectief.”

Kosten-baten

Hij begrijpt dat deze vorm extra werk kan betekenen voor de apotheker. “Je moet het kosten-batenplaatje ernaast leggen. Wat levert het op? Want het blijft niet zoals het was, dat is voorbij. Kijk bij de kosten-batenanalyse naar meer dan alleen de financiën: het kan ook op andere gebieden lonend zijn om mee te doen. Of verliesgevend, door dit segment weg te geven.”

ApotheekZorg voelt een beetje als familie

“Zorgverzekeraars kiezen ervoor grote partijen te contracteren voor kunst- en hulpmiddelen. Veel collega-apothekers denken dat het geen zin meer heeft om hieraan mee te doen, omdat het geen geld oplevert. Ik vind dat je daar anders tegenaan moet kijken. Je ziet het steeds vaker in de moderne economie: bedrijven leveren freemium producten met daarnaast het premium aanbod met marge. Je moet niet meer plussen en minnen op artikelniveau. Het is een én-én-verhaal. Dat geldt ook voor hulpmiddelen: producten met helaas veel minder marge, waar je als alleenstaande apotheek niet op kunt concurreren, maar waar de patiënt wel behoefte aan heeft.”


Het is in mijn optiek een slechte zaak als een apotheek stopt met de levering van kunst- en hulpmiddelen. Je holt daarmee op den duur je eigen service en dienstverlening uit. Juist met het brede aanbod houd je klanten die anders niet meer in je apotheek komen. Geneesmiddelen zijn weliswaar de hoofdmoot, maar ze komen ook voor producten die andere partijen ook kunnen leveren. Geef dat niet weg, blijf als apotheek de dichtstbijzijnde aanbieder op alle terreinen. Zo behoud je het vertrouwen van de klant.


Ik heb bewust gekozen voor onderaannemerschap bij ApotheekZorg. Deze partij staat het dichtst bij mij en geeft me het meeste vertrouwen in een langdurige relatie. Dit is niet na een jaar over. Ik ben lid van Mosadex; ApotheekZorg hoort daarbij. Het voelt een beetje als familie.”

Afbeelding Apotheker Rik de Ruiter, apotheek Lingmont 

Gepubliceerd op: 03 oktober 2016

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!