INLOGGEN

Mosadex Groep liet toekomst van passende farmaceutische zorg onderzoeken

De toegankelijkheid van zorg staat onder druk. De juiste zorg op de juiste plek, ook wel passende zorg genoemd, is hét thema in het coalitieakkoord dat leidend is voor de noodzakelijke transformatie naar toekomstbestendige zorg. Mosadex Groep liet onderzoek doen naar hoe openbaar apothekers kunnen bijdragen aan deze visie van passende zorg, en liet dit verwerken in een rapport.

Het onderzoek bevat concrete aanbevelingen. In overleg met de KNMP, die het rapport omarmt, is het onderzoek ingebracht om in te zetten bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit akkoord kent ook passende zorg als uitgangspunt.

Patiënt als uitgangspunt

Mosadex Groep werkte voor dit onderzoek samen met partner NApCo. Strategisch adviesbureau SiRM voerde het onderzoek uit. SiRM heeft de zorg voor de patiënt mét een geneesmiddel als uitgangspunt genomen in plaats van het geneesmiddel als uitgangspunt voor farmaceutische zorg. In samenwerking met openbaar apothekers, huisartsen, wijkverpleging, zorgverzekeraars en anderen is met bestaande voorbeelden geschetst hoe passende farmaceutische zorg kan worden vormgegeven.

Naast het schetsen van bestaande voorbeelden worden een aantal aanbevelingen gedaan. Zo is er bijvoorbeeld ook een juridische toets en onderbouwing gemaakt voor de aan te passen wet- en regelgeving.

Waardevolle inbreng

Volgens de KNMP biedt het rapport een mooie, brede schets van lijnen waarlangs de toekomst van passende farmaceutische zorg in de eerste lijn kan worden weergegeven. De KNMP neemt deze inbreng mee in gesprekken die de landelijke apothekersorganisatie voert in het kader van de uitwerking van het IZA.

KNMP-bestuurslid en LOA-voorzitter Reinier Bax vertelt: “Het rapport sluit in zijn algemeenheid goed aan bij de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 van de KNMP.” Ook KNMP-bestuurslid en WSO-voorzitter Steven Verhagen-Smits vindt het rapport van toegevoegde waarde. “Dit rapport benadrukt het belang van meer aandacht in de apotheek voor leefstijl en preventie.”

Mosadex Groep brengt in samenwerking met NApCo het onderzoek de komende periode bij meerdere stakeholders onder de aandacht.

Bron: KNMP

Benieuwd naar de uitkomsten?

Gepubliceerd op: 7 november 2022

Ook interessant voor u?

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: