INLOGGEN

Vijf vragen aan Caspar van Thoor

Met een apotheker als vader en een apothekersassistente als moeder is het apothekersvak er met de paplepel ingegoten. Openbaar apotheker Caspar van Thoor is momenteel samen met zijn zus eigenaar van vier Service Apotheken in Maastricht en Geleen. Stilzitten lijkt deze ondernemende zorgverlener niet te kunnen. Onlangs is hij benoemd tot bestuurslid bij Coöperatieve Mosadex U.A. Wij spraken hem over het onderscheidend vermogen van onze coöperatie binnen de farmacie.

1. Van lid naar bestuurslid bij Coöperatieve Mosadex U.A. Wat is uw motivatie?

“Afgelopen jaren heb ik functies gehad bij diverse regionale en landelijke apotheekorganisaties, zoals de KNMP en sinds kort ook in de franchiseraad van de Service Apotheek-formule. De openbare apotheek is een belangrijke schakel in de zorgketen. Daarom zet ik mij ook buiten de apotheek graag in om de zichtbaarheid van de openbare apotheek te vergroten en de rol van de apotheker in de eerste lijn te versterken. Om dat goed te doen, moeten we inspelen op de veranderende wensen en behoeften van zorgconsumenten en onze stakeholders. Vol bewondering heb ik als lid van de coöperatie de afgelopen jaren gezien hoe Mosadex Groep apothekers hierin ondersteunt. Met alle nieuwe uitdagingen die er zijn, voelde ik dat dit het moment is om mijn steentje bij te dragen als bestuurslid. Samen met het coöperatiebestuur vertegenwoordig ik nu de stem van onze leden en dat past helemaal in mijn straatje.”

2. Wat maakt deze coöperatieve structuur zo aantrekkelijk voor apothekers?

“Kenmerkend voor onze coöperatieve organisatie is de cultuur die daar bij hoort. We zijn een vereniging mét een bedrijf. Alle leden zijn apotheekeigenaren en naast het investeren in kapitaal richten zij zich actief op vakinhoudelijke samenwerking. Iedereen is betrokken en heeft de intentie om te verbeteren en te vernieuwen. De bijna 400 leden hebben daarbij een formele stem waardoor ze niet alleen meedenken, maar ook meebeslissen. Dat is uniek ten opzichte van andere farmaceutische organisaties. Door die samenwerking staan de leden sterker. Ze hebben zo meer invloed waarmee voordelen worden behaald die ze individueel moeilijker kunnen realiseren. Dat uit zich voor hen in meerwaarde, zoals een betere marktpositie, risicobeperking en betere zorg en patiëntcommunicatie. Uiteindelijk plukken de leden de financiële vruchten van de successen die we samen behalen.”

“Alleen ga je misschien sneller, maar samen bereik je meer.”

3. Hoe versterkt de coöperatie het zelfstandig ondernemerschap?

“Persoonlijk zie ik de coöperatie echt als een verlengstuk van mijn eigen onderneming. Als zelfstandig ondernemer ken je als geen ander je zorgconsumenten en de regionale zorgverleners. Je weet wat er speelt binnen de regio en je signaleert wat er nodig is om op lokaal niveau zelfstandig en goed te ondernemen. Vanuit het coöperatieve gedachtengoed hebben de leden in Mosadex Groep een sterke partner aan hun zijde. Eén die hen in staat stelt om met elkaar de juiste innovatieve producten, diensten en processen te ontwikkelen. Zo kunnen de apothekers op een goede en gezonde manier zelfstandig ondernemen in de regio’s.”

4. Heeft u een voorbeeld van inhoudelijke inbreng vanuit uw eigen regio?

“Er is steeds meer behoefte aan regiogeorganiseerde zorg. Binnen mijn eigen regio in Zuid-Limburg hebben we bijvoorbeeld een longformularium. Dat zijn regionale afspraken tussen de zorgverzekeraars, huisartsen, longartsen en apothekers waarbij gekozen is voor bepaalde voorkeursmedicatie op basis van inhoud, kwaliteit en kosten. Momenteel onderzoeken we met NControl of we in de tool van Optimaal Aanschrijven het regionale formularium kunnen inbouwen, zodat we het regionaal afgesproken medicijn aanschrijven. Uiteindelijk bekijken we of we dit regionale initiatief voor meer Mosadex-apothekers in Nederland kunnen inbouwen. Hierdoor genieten zij van dezelfde voordelen binnen de handige tools van Mosadex Groep. Op die manier kun je inhoudelijke inbreng vanuit de regio via de coöperatie naar een collectief niveau tillen. Een initiatief dat individueel of regionaal moeilijk te realiseren is en gezamenlijk veel meer impact heeft. Dat geeft de essentie van ons coöperatieve gedachtengoed mooi weer. Alleen ga je misschien sneller, maar samen bereik je meer.”

5. Wat heeft de coöperatie nodig om ook in de toekomst succesvol te blijven?

“Als ik vooruitkijk hoop ik dat er een boel jonge, actieve en betrokken apothekers zich blijven aansluiten bij de coöperatie. Zo blijven we goed vertegenwoordigd in het zorgveld en werken we op een gezonde manier samen aan een duurzame verankering van de openbare apotheek in de eerste lijn. Met deze gezamenlijke input kunnen we blijven uitblinken in zorg, gemak en vertrouwen voor onze leden, afnemers, samenwerkingspartners én de zorgconsumenten.”

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!