INLOGGEN

De zes belangrijkste wijzigingen voor zorgverzekering 2019

Op dinsdag 18 september is het Prinsjesdag. Wijzigingen rondom het basispakket, de zorgpremie en het eigen risico worden op die dag officieel bekend gemaakt. Gaat de zorgpremie net als vorig jaar weer omhoog? In de afgelopen maanden is een deel van de veranderingen rondom de zorgverzekering van 2019 al naar buiten gekomen. Zorgwijzer bracht de belangrijkste wijzigingen die tot dusver bekend zijn in kaart.

1. Zorgpremie 84 euro omhoog

Het is aannemelijk dat de premie van de zorgverzekering per 1 januari gaat stijgen. Zorgverzekeraar CZ heeft al een voorzichtige voorspelling gedaan dat verzekerden rekening moeten houden met een stijging van ten minste 84 euro op jaarbasis, ofwel 7 euro per maand. De stijging wordt veroorzaakt door de alsmaar toenemende zorgkosten. Daar komt bij dat de financiële reserves – die verzekeraars gebruiken om de premie te drukken – juist afnemen.

2. Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft wel gelijk op 385 euro. Dit is het gevolg van kabinetafspraken. Zolang de huidige regering aan de macht blijft, wordt het eigen risico bevroren. In 2021 zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Doordat het eigen risico onveranderd blijft, bestaat de kans dat de zorgpremies hierdoor verder toenemen.

3. Maximum voor eigen bijdrage medicijnen

Per 2019 komt er een maximum van 250 euro voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Op dit moment is er geen grens, wat betekent dat sommige patiënten soms fors moeten bijbetalen voor hun medicatie. Vooral mensen die ADHD-medicijnen gebruiken, hebben baat bij de nieuwe maatregel. Voor hen kan de eigen bijdrage op dit moment nog oplopen tot enkele honderden euro’s. Daar komt straks een einde aan. Verzekeraars zijn bang dat medicijnen hierdoor duurder worden, omdat farmaceuten compensatieregelingen zullen afschaffen. Daardoor gaat er volgend jaar mogelijk voor meer medicijnen een eigen bijdrage gelden.

4. Hulp bij overgewicht vergoed

In 2019 hebben mensen met ernstig overgewicht recht op vergoeding van een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma (kortweg: GLI). Er geldt wel de voorwaarde dat er sprake is van een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. De huisarts kan dit vaststellen. De GLI richt zich op gewichtsvermindering door minder te eten en meer te bewegen. Met de patiënt wordt gewerkt aan leefstijl, voeding en gedrag. Ook het psychologische vlak wordt beetgepakt. Een GLI kan worden aangeboden door een leefstijlcoach, diëtist of fysiotherapeut.

5. Paracetamol en voedingssupplementen geschrapt

Zware paracetamol (1000 mg dosering) wordt per 2019 niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Het ministerie van Volksgezondheid vindt dat patiënten de kosten voor het middel (één euro per week) zelf moeten kunnen dragen. De besparing levert de schatkist jaarlijks 20 miljoen euro op. Er is nog een grote groep reumapatiënten die dagelijks 1000 mg (zware) paracetamol slikt om pijn te bestrijden. Zij moeten de kosten voor paracetamol vanaf volgend jaar zelf betalen. Daarbovenop komt nog dat bepaalde voedingssupplementen, zoals vitamines en mineralen, worden geschrapt uit het basispakket. Door deze bezuinigingen gaan reumapatiënten 80 tot 200 euro per jaar aan extra zorgkosten maken.

6. Basisdekking oefentherapie bij COPD

Patiënten met COPD die gebruikmaken van oefentherapie krijgen vanaf volgend jaar direct vergoeding voor hun behandelingen. Op dit moment moeten de eerste 21 behandelingen uit eigen zak betaald worden. Vanaf volgend jaar geldt alleen nog het eigen risico.

Gepubliceerd op: 04 september 2019

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!