INLOGGEN

Zorg

Bij Mosadex Groep draait het om veilige, effectieve en preventieve farmaceutische zorg. Daarmee dragen wij bij aan de gezondheid van de patiënt. We zeggen niet voor niets 'Samen elke dag beter'. Met innovatieve producten en diensten ondersteunen we onze zorgpartners in hun rol als zorgverlener.

Denk aan producten en diensten die helpen de therapietrouw van patiënten te verhogen. Maar ook aan concepten die de samenwerking met zorginstellingen verbeteren. 


Apotheekwebsite en app

Steeds meer klanten willen 24 uur per dag en op elke locatie gebruikmaken van de dienstverlening van een apotheek. Ook buiten openingstijden willen zij inzicht in hun medicatiedossier, informatie over de genees- en hulpmiddelen die zij gebruiken en online herhaalrecepten bestellen. Als Service Apotheek biedt u deze mogelijkheden via uw website en een app.

Website en webshop
De moderne zorgconsument staat niet alleen aan de balie maar bezoekt uw apotheek ook op internet. Dagelijks bezoekt ongeveer 10% van het aantal klanten dat aan de balie staat uw website. Het is dus belangrijk dat u aansluit bij de behoefte online. NControl ondersteunt Service Apotheken hierbij met overzichtelijke en gebruiksvriendelijke websites waarop klanten de mogelijkheid hebben een persoonlijke pagina aan te maken, inclusief medicatiedossier. De website is gekoppeld aan een webshop met ruim 10.000 gezondheidsproducten (die niet conflicteren met het prijsniveau in uw apotheek).

Service Apotheek app
Via de Service Apotheek app heeft uw klant de mogelijkheid altijd en overal zelf de medicatie te beheren. De functionaliteiten zijn hetzelfde als die van het persoonlijk account op de website, maar dan direct toegankelijk via de smartphone. De app is gratis en beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Meer weten? 
+31 33 450 50 60 
info@ncontrol.nl


MFB's

Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) is een nieuwe vorm van farmaceutische zorg die op een structurele manier meerdere patiëntkenmerken combineert. MFB's gaan vele stappen verder dan de klassieke medicatiebewaking. Omdat MFB's ook controleren op ontbrekende medicatie, maakt dit de farmaceutische zorg veel persoonlijker.

Wilt u weten hoe wij u binnen uw apotheek kunnen ondersteunen op het gebied van werken met MFB's? Neem contact met ons op.

Meer weten?
+31 33 450 50 60
E info@ncontrol.nl


Medische hulpmiddelen

Mosadex Groep kan u vanuit verschillende dochterbedrijven en programma's ondersteunen bij de levering van hulpmiddelen. We lichten de DISV-module toe. Evenals de mogelijkheid hulpmiddelenzorg uit te besteden via ApotheekZorg.

DISV-module
Een systeem dat u als apotheker ondersteunt bij het leveren van de juiste hulpmiddelen. Dat wilt u toch ook? DISV (Diabetes, Incontinentie, Stoma, Verband) van NControl ondersteunt apotheken bij het leveren van diabetestest- en incontinentiematerialen aan cliënten.

Dit op basis van de protocollen en de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. DISV helpt de apotheek bij het sturen op doelmatigheid en attendeert op afwijkingen in het gebruik. Alle activiteiten worden per cliënt vastgelegd in een dossier.

Contactgegevens
+31 33 450 50 60 
info@ncontrol.nl

Uitbesteding hulpmiddelenzorg
Als apotheek bent u steeds vaker niet meer gecontracteerd voor de levering van hulpmiddelen. U heeft de keuze uw hulpmiddelenzorg uit te besteden aan ApotheekZorg door volledige of gedeeltelijke overdracht. Hierdoor blijft de hulpmiddelenzorg voor uw patiënten optimaal!

We praten over hulpmiddelen als het gaat over materialen voor diabetes, incontinentie, stoma, voeding en verbandmiddelen. ApotheekZorg is gespecialiseerd in ieder hulpmiddel.

Er zijn twee manieren om een samenwerking met elkaar aan te gaan. We noemen dit volledige of gedeeltelijke overdracht. Bij volledige overdracht wordt u door ApotheekZorg ontzorgd, bij gedeeltelijke overdracht dragen we samen zorg voor uw patiënten. Lees in onze folder meer over deze twee samenwerkingsvormen.

Contactgegevens
+31 46 750 25 55
E info@apotheekzorg.nl 

Samenwerking zorginstellingen

Mosadex Groep kan u vanuit verschillende dochterbedrijven en programma's ondersteunen bij en adviseren over uw samenwerking met zorginstellingen. We lichten een tweetal opties toe.

Expertise instellingsfarmacie
Zorginstellingen kiezen in toenemende mate voor gespecialiseerde (instellings-)apotheken met GDS-expertise. Medicatie+Zorg is het expertisecentrum dat u adviseert, begeleidt en schoolt op het gebied van farmacotherapie, actuele wet- en regelgeving, aanbestedingen, inrichten van het medicatieproces en instellingsautomatisering. Zo maken wij van u de lokale specialist!

Meer weten?
E info@medicatiepluszorg.nl

Verpleegkundige ondersteuning
Om u te ondersteunen in de levering en begeleiding van de (complexe) geneesmiddelen, kunt u de hulp van ApotheekZorg inschakelen. De verpleegkundige of verpleegkundig specialist van ApotheekZorg bezoekt uw patiënt in de zorginstelling.

ApotheekZorg is gespecialiseerd in het geven van de juiste aandacht en begeleiding bij het gebruik van complexe, specialistische geneesmiddelen en eventueel bijbehorende hulpmiddelen. De complexiteit kan zitten in de wijze van toediening, het bijwerkingenprofiel of de vervoerscondities.

ApotheekZorg heeft daarnaast een speciaal zorgprogramma voor patiënten die begeleiding nodig hebben bij het stoppen met roken. Het programma 'Stoppen met roken' is door ApotheekZorg met diverse zorgverzekeraars exclusief gecontracteerd. U kunt uw patiënten voor deze zorg verwijzen naar ApotheekZorg.

Meer weten?
+31 46 750 25 55
E info@apotheekzorg.nl 


Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT)

De Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT) biedt de mogelijkheid om op efficiënte wijze cliënten met polyfarmacie te beoordelen.

Door het gehele proces te ondersteunen, verloopt het selecteren en beoordelen van cliënten, het formuleren van actiepunten en het rapporteren van bevindingen zo efficiënt mogelijk. In nauwe samenwerking met Service Apotheek heeft NControl de SAMRT ontwikkeld.

Meer weten? 
 +31 33 450 50 60 
info@ncontrol.nl

Meer over SAMRT  


Therapietrouw

Veel patiënten zijn niet therapietrouw: ze gebruiken hun medicijnen niet volgens de voorschriften. Daardoor vermindert de effectiviteit van een behandeling. Mosadex Groep ziet het als een belangrijke morele verplichting producten en diensten te ontwikkelen die therapietrouw verhogen. Enkele voorbeelden zijn de SAMRT, de Zorg+ module en de Medicatierol.

Service Apotheek Medication Review Tool
Deze tool helpt u bij de gestructureerde en kritische evaluatie van het geneesmiddelgebruik van uw patiënt. Uit uw patiëntenselectie selecteert u een potentiële risicogroep. Stapsgewijs voert u de farmaceutische anamnese en de analyse uit, gevolgd door het bespreken van het farmaceutisch behandelplan. Het resultaat? Medicatieveiligheid en gebruiksgemak voor uw patiënt en een effectievere farmacotherapie.

Contactgegevens
+31 88 276 84 50
info@serviceapotheek.nl 

Zorg+
Zorg+ ondersteunt bij een efficiënte uitvoering van farmaceutische zorg. Op gestructureerde wijze en op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) biedt Zorg+ de mogelijkheid om geleverde zorg te registreren en daarmee een compleet farmaceutisch dossier op te bouwen. Hierdoor is de geleverde zorg aantoonbaar in kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast signaleert Zorg+ patiënten die na een uitgifte geen of te veel vervolgmedicatie ophalen. Protocollen verschijnen in een overzichtelijke actielijst en handelt u gemakkelijk af.

Contactgegevens
T +31 33 450 50 60
info@ncontrol.nl 

Rolmedicatie
Wetenschappelijk is bewezen dat het verpakken van geneesmiddelen per innamemoment in een zakje, bijdraagt aan de therapietrouw van patiënten. Apotheek Voorzorg produceert deze rolmedicatie.

Contactgegevens
info@apotheekvoorzorg.nl
+31 88 990 87 00


Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: