INLOGGEN

De expertise op de juiste plek bij parkinsonzorg #3

‘Wat niks kost, is niks waard’. Een bekende uitspraak. Maar niets is minder waar als het gaat over zorg voor parkinsonpatiënten. Geen enkele euro ontvangt een apotheker voor zijn expertise. Zijn betrokkenheid. Zijn inzet. En dat terwijl voor parkinsonpatiënten de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven bepaalt. Maar dat verandert binnenkort. We spreken vier zorgprofessionals. Zij hebben de handen ineen geslagen voor vergoeding van geleverde zorg in de eerstelijns farmaceutische zorg.

Leest u mee? In een reeks van vier artikelen vertellen vier zorgprofessionals over het pad dat zij bewandeld hebben om te komen tot een zorgprestatie. Mary Ann de Vries vertelde over het initiatief. Menzis-zorginkoper John van der Stel over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Vandaag leest u de visie van hoogleraar en arts Teus van Laar. Openbaar apotheker Mark Huiskes vertelt volgende week over het project in de praktijk. 

“Waarom hersenfuncties en de ziekte van Parkinson mij in het bijzonder interesseren? Omdat de ziekte het hele lichaam, het hele functioneren als mens betreft. Een aandoening van lichaam en geest. En je kunt als neuroloog écht wat betekenen voor mensen met parkinson.” Teus van Laar is neuroloog sinds 1995. Opgeleid in Leiden, werkzaam in Groningen sinds 1999. Hoogleraar geavanceerde behandeling van de ziekte van Parkinson. “Wist u dat sommigen niet alleen corona maar ook parkinson een pandemie noemen? Er is wereldwijd exponentiële groei!”

Mary Ann en Teus kennen elkaar al jaren. Als twintigjarige kwam Mary Ann vanuit ApotheekZorg langs om over de behandeling met Apomorfine te praten. “Mijn idee was om de patiëntenzorg voor deze groep mensen te laten verzorgen door ApotheekZorg, zij zijn specialist. Maar het idee van Mary Ann om openbaar apothekers te stimuleren een specialisme op te bouwen sprak me ook direct aan. Ook mijn collega Clementine Stuijt staat achter dit plan. We doen dit samen!”

Waarom de zorg lokaal?

“Vanuit de kliniek van Punt voor Parkinson bieden we derdelijnszorg, voor ingewikkelde behandelingen. Daar hangt een prijskaartje aan. Door het werk te verdelen en te bekijken wie wat nodig heeft kun je maximaal gebruik maken van ieders expertise. Reguliere patiëntenzorg lokaal door de eerste lijn, opschalen naar de tweede en derde lijn waar nodig. Eén van de hobbels die we moeten nemen is dat de financiering van deze zorg niet allemaal uit hetzelfde potje komt.”  

Communicatie in de keten

Teus geeft aan dat door deze aanpak patiënten langer thuis kunnen blijven wonen, er minder wisselingen in het medicatiebeleid optreden, de therapietrouw verhoogd wordt en uiteindelijk daarmee de kwaliteit van leven. Eén van de succesfactoren is de lancering van een centraal parkinsondossier. “Alle betrokken zorgverleners kunnen inloggen, we hebben als één van de eerste een volledig informatiesysteem in de keten. Het patiëntendossier is altijd up-to-date, alle behandelaars rapporteren tenminste één keer per drie maanden hun bevindingen en beleid en je kunt notities voor elkaar achterlaten. Het klinkt zo simpel, maar het is baanbrekend.”

Het project vraagt een lange adem, maar die heeft het projectteam! “Vanuit de kliniek leiden we apothekers op, we hebben een workflow ingericht en met Menzis de vergoeding geregeld.” Het effect? “We zien nu al dat het aantal problemen en bijwerkingen afneemt tijdens medicatiebeoordelingen! Nu hopen dat andere partijen volgen.”

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: