INLOGGEN

Parkinsonzorg in de praktijk #4

Wat niks kost, is niks waard’. Een bekende uitspraak. Maar niets is minder waar als het gaat over zorg voor parkinsonpatiënten. Geen enkele euro ontvangt een apotheker voor zijn expertise. Zijn betrokkenheid. Zijn inzet. En dat terwijl voor parkinsonpatiënten de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven bepaalt. Maar dat verandert binnenkort. We spreken vier zorgprofessionals. Zij hebben de handen ineen geslagen voor vergoeding van geleverde zorg in de eerstelijns farmaceutische zorg.

Leest u mee? In deze reeks vertellen vier zorgprofessionals over het pad dat zij bewandeld hebben om te komen tot een zorgprestatie. U leest hier over het initiatief van apotheker Mary Ann de Vries. Menzis-zorginkoper John van der Stel vertelt over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Vervolgens spraken we hoogleraar en arts Teus van Laar over zijn visie op Parkinsonzorg. Tot slot spreken we openbaar apotheker Mark Huiskes die meedoet in de pilotfase.

“Waarom ik meedoe in de pilotfase? Heel eerlijk? Omdat het onze beroepsgroep helpt. Ik geloof in het opbouwen van expertises en de optimale combinatie van zorg en logistiek.” Mark Huiskes is openbaar apotheker sinds 2001. Hij zit inmiddels in een maatschap met drie apotheken en stopt daar veel tijd in. De tijd die overblijft? Die spendeert hij graag met zijn vrouw en dochter in Drenthe.

"Het helpt onze beroepsgroep"

De apotheker als zorgverlener 

“Medicatieproces 9.0 is de toekomstige standaard voor de manier waarop we informatie over medicatie in Nederland uitwisselen. Daarin zitten kansen voor apothekers. Als we deze boot missen, hoe kunnen we dan nog zelfstandig blijven?” Mark vraagt het zich hardop af. Een retorische vraag. Samen met zijn collega’s in de apotheekteams werken ze aan nieuwe manieren van farmaceutische zorg verlenen. “Binnen de maatschap hebben we +/- zestig patiënten met parkinson die we in samenwerking met Punt voor Parkinson anders gaan begeleiden. Hopelijk waarderen ze die extra aandacht en erkennen ze de toegevoegde waarde van de service. En natuurlijk moet ik daar mijn apotheekteam op voorbereiden. Het voortraject is gedaan, het interne proces begint nu voor ons.”

Punt voor Parkinson

Mark kwam in aanraking met Punt voor Parkinson via apotheker Clementien Stuijt. “Ik volgde een nascholing en ben in contact gebleven. Ik heb er vertrouwen in dat de samenwerking met Punt voor Parkinson ziekenhuisopnames kan voorkomen. En wat betreft de financiering is Menzis uitgekomen op een realistische prijs, als je het mij vraagt. Veel apothekers leveren zorg waar geen bekostiging voor is. Dit project is een mooie try-out hoe het anders kan.”

De toekomst?

“We roepen nu al dat we tijd tekort komen. Als we onze logistiek- en zorgfunctie verder willen verbeteren en opschalen, moeten we het logistieke proces efficiënter inregelen en toewerken naar een andere vergoedingssystematiek. Ik ga in mijn apotheek aan de slag om de behoefte in kaart te brengen. Idealiter komen mensen gevraagd of ongevraagd naar de apotheek toe voor een adviesgesprek, waarbij ze niet per se ook medicatie komen ophalen. Farmaceutische zorg en logistiek op maat!”

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: