INLOGGEN

Medicatiebeoordelingen bereiken minder pijn, minder medicijngebruik en beter bewegen

Minder pijn, minder medicijngebruik en beter bewegen. Wist jij dat een medicatiebeoordeling (MBO) dit kan bereiken? Service Apotheek is koploper op de kwaliteit en het aantal MBO's dat wordt uitgevoerd. Al is de praktijk weerbarstig; een andere bekostiging is cruciaal om écht verschil te maken.

Onderzoek

In een brief aan het Ministerie van VWS benoemt minister Pia Dijkstra het belang van medicatiebeoordelingen om het het risico op incidenten voor polyfarmaciepatiënten* door onjuist medicijngebruik te verkleinen. Apotheker farmaceutische zorg Petra Hoogland bij Service Apotheek onderstreept dat met wetenschappelijk onderzoek: “Eerder toonde onze DREAMeR-studie aan dat patiënten zes maanden na een MBO een betere kwaliteit van leven ervaren en minder medicijnen gebruiken. Daarbij is er 90% kans op besparing van zorgkosten.”

Service Apotheek stelde haar kennis en data beschikbaar voor het onderzoek uitgevoerd door SIR en Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. Hieruit blijkt dat 90% van de deelnemende openbaar apothekers en 72% van de deelnemende huisartsen meer MBO's willen uitvoeren. Toch maken verschillende factoren het lastiger om MBO's te verrichten.

Focus op farmaceutische zorg

“Er is een andere bekostiging nodig zodat apothekers beter hun taken als medicijnspecialist uit kunnen voeren. De beoordelingen vallen niet altijd buiten het eigen risico en dat beperkt ons. Een kostendekkend tarief en langdurige afspraken met zorgverzekeraars zijn nodig om meer MBO's te kunnen verrichten. Zo kunnen openbaar apothekers meer tijd besteden aan de farmaceutische zorg, waardoor uiteindelijk andere zorgverleners worden ontlast en andere vormen van zorg niet nodig zijn. We zijn blij dat minister Dijkstra deze belangen erkent”, sluit Petra af.

Service Apotheek ondersteunt apothekers bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Voor Service Apothekers is er een inhoudelijke webinar beschikbaar op het Service Apotheek Leerplein.

*Ongeveer 34% van alle 65-plussers in Nederland is polyfarmaciepatiënt en gebruikt vijf of meer medicijnen chronisch.

Meer informatie? Lees het artikel van PW: https://www.pw.nl/nieuws/2024/dalende-trend-aantal-gedeclareerde-medicatiebeoordelingen

Gepubliceerd op: 22 mei 2024

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!