INLOGGEN

Mosadex met een missie

Logistiek ontzorgen om ruimte te maken voor zorg. Die missie vertaalde Mosadex in 2019 naar strategische plannen die de periode daarna steeds verder vorm krijgen. De kapiteins van het schip waren toen nog niet aan boord. Daarom vragen we CEO Ard van der Meij en COO Adrie van Bragt hoe zij de ontwikkelingen ervaren.   

Samenwerken over de grenzen heen 

Adrie van Bragt bijt het spits af: “Ik zit hier nu een paar maanden en wil daarom mijn primaire reactie geven op wat ik zie binnen Mosadex, bij alle dochterbedrijven en wat ik hoor in de markt: ik ben onder de indruk! We zitten met z’n allen in een transitie en iedereen die ik ontmoet stroopt de mouwen op. De projecten doen een beroep op het aanpassingsvermogen van velen. En uit ervaring weet ik hoe lastig verandertrajecten kunnen zijn. Daar mag iedereen ongelooflijk trots op zijn.” Ard vult Adrie aan door een belangrijke factor te benoemen, namelijk corona: “We werken binnen Mosadex nu meer dan ooit in multidisciplinaire teams, over de grenzen van de dochterbedrijven heen en zelfs actief met klanten en eindgebruikers. En dat vaak op afstand door corona. We moesten op een andere manier met elkaar leren samenwerken en er is veel energie aanwezig om dat te doen. Een eer voor ons als directie om koers te bepalen.”   

Wat houden die veranderingen in? 

Adrie: “Er is in eerste instantie gezocht naar logistieke efficiëntie. Enerzijds uit kostenoverweging, maar anderzijds doordat we zien dat mede door technologische ontwikkelingen steeds meer mogelijk is. En niet op de minste plaats omdat de patiënt andere verwachtingen heeft gekregen, waar wij niet alleen als apotheker en groothandel, maar ook als zorgketen een antwoord op moeten hebben.” Ard: “Dankzij slimmere logistiek maakt de apotheker tijd en ruimte vrij voor inhoudelijk goede zorg. Maar innovatie zit niet alleen in logistiek. Innovaties in zorgoplossingen helpen de apotheker vervolgens om de positie als zorgverlener in de eerstelijnszorg te verstevigen: daar zit de meerwaarde voor de patiënt. Niet op het leveren van het doosje. De wondzorgpropositie met ondersteuning van Issie is hier een mooi voorbeeld van. De apotheker kan beter samenwerken met andere partijen om de wondzorg van de patiënt optimaal te begeleiden.” 

Hoe financieren we die nieuwe zorgoplossingen? 

Ard: “We zijn op allerlei vlakken nog in gesprek, voorlopig helaas defensief. We willen onze visie op goede zorg zo goed als mogelijk laten landen. Als het toegevoegde waarde is, is het fair dat het iets mag kosten. We zijn uitgebreid in gesprek hoe dat eruit kan zien, intern door te kijken naar wat de verdienmodellen zijn en extern hoe een nieuwe set aan services bekostigd wordt. Dat doen we dus niet alleen, maar met stakeholders zoals zorgverzekeraars.”   

Dank voor de inzet van apothekers 

“Al eerder is benoemd hoe binnen Mosadex Groep multidisciplinair wordt samenwerkt. Wat ik graag wil benadrukken is hoe verschillende apothekers, al dan niet coöperant, hun bijdrage leveren aan het resultaat. Bij ieder project zijn actief of passief apothekers betrokken. We zitten samen aan de tekentafel of klankborden in het veld. Namens de hele Mosadex-organisatie mag ik een groot woord van dank uitspreken voor de inzet van ‘onze’ apothekers.”   

“Namens de hele Mosadexorganisatie mag ik een groot woord van dank uitspreken voor de inzet van ‘onze’ apothekers.”  


Hoe gaat Mosadex deze nieuwe principes verankeren in de organisatie? 

Ard: “Adrie en ik hebben een paar strategische keuzes gemaakt. Zo hebben we een management team met nog vier andere collega’s gevormd om als bestuur slagvaardiger te zijn. En hebben we geïnvesteerd in onze innovatiekracht door Mosadex Research & Development op te richten. Zo geven we meer sturing aan de innovaties die op de ontwikkelkalender staan. Het programma is een kickstart geweest, we hebben mensen en middelen binnengehaald om ervan te leren en te groeien. Dat gaan we nooit meer opgeven!” Adrie: “De status is dat de activiteiten die gestart zijn als project, nu geborgd worden in de reguliere business. Een transitie die we stapje voor stapje maken, afhankelijk van de volwassenheidsfase van het project.” Adrie en Ard leggen uit dat nog niet alle ideeën op de markt zijn gebracht. Ard: “Enerzijds kunnen we nu eenmaal niet alles tegelijk op de markt brengen en anderzijds bleken sommige ideeën niet haalbaar of simpelweg een minder goed idee. Wat we nu presenteren is representatief voor alle projecten waar we aan werken.” 

Wat gaan de coöperanten merken van de nieuwe wind die door de organisatie waait? 

Ard: “De kracht van onze organisatie zit in de coöperatie. De intensieve samenwerking met leden en afnemers blijft. Waar wij als Mosadex beter in willen worden, is onze blik naar buiten richten en met overtuiging reageren op de veranderingen om ons heen. In alles wat we doen streven we naar oplossingen die garanderen dat het vak van apotheker in de komende jaren met een nieuwe en vooruitziende blik wordt ingevuld.”  

Benieuwd naar alle innovaties van Mosadex?

We vertellen u graag meer over onze projecten op het gebied van farmalogistiek, zorg en coöperatie.

Lees meer


Gepubliceerd op: 01 juli 2021

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!