INLOGGEN

Bedrijfsvoering

Mosadex Groep helpt u de interne processen in uw apotheek nog efficiënter te organiseren. Zo houdt u meer tijd over voor het leveren van de beste farmaceutische patiëntenzorg. Hoe we dat doen? Door middel van Centralfilling, de workloadplanner, de SLIM-werkmethode, samenwerking met zorgorganisaties, Smartfilling en een track-and-tracesysteem.


Centralfilling

Komt u weleens handen tekort in de apotheek? Uw oplossing is Centralfilling, een apart onderdeel van Mosadex groothandel.

U verzendt uw recepten via een beveiligde verbinding vanuit uw eigen Apotheek Informatie Systeem (AIS) naar onze server. U ontvangt de geneesmiddelen dezelfde nacht in kant-en-klare receptzakken, op naam van uw klant. U bestelt uit ons assortiment van ruim 15.000 producten. Ook alle generieke pakketten. In uw AIS ziet u precies wat er op voorraad is.

Meer weten?
Neem contact op met uw districtsmanager of stuur een e-mail naar E cf@mosadex.nl. Wij helpen u graag!


Workloadplanner

Uw personeelsbezetting en planning professioneel, praktisch én efficiënt regelen? Dat kan met behulp van de workloadplanner.

Inzicht krijgen in het werk dat dagelijks moet gebeuren, de momenten waarop dat moet gebeuren en de piek- en daltijden is waardevol. Zo kunt u bijvoorbeeld uw bezetting afstemmen op de te verwachten klantenstroom en de zorgprestaties die u moet uitvoeren. Met een goede bezetting zorgt u voor rust en stabiliteit in het team.

Meer weten?
+ 31 88 276 84 40
kwaliteit@serviceapotheek.nl


SLIM-werkmethode

Welke proces- en organisatiestructuur leidt in uw apotheek tot het optimale rendement? Met het SLIM-ondersteuningsprogramma stelt de apotheker mét het team onder persoonlijke begeleiding van de formulemanager een plan van aanpak op. Dit plan biedt meer grip op het apotheekproces. Na de intake, kiest de apotheker uit de volgende modules binnen het SLIM-programma:

  1. Bedrijfsanalyse 2.0: Door een aantal kengetallen uit de apotheek in te voeren in een norm-apotheekmodel, geven we inzicht in hoe de apotheek presteert ten opzichte van vergelijkbare apotheken. Daarbij houden we rekening met de manier waarop de apotheek recepten verwerkt (bijvoorbeeld Smartfilling), de klant- en receptstroom en zorgproces in de apotheek.

  2. Lean met het Team: Tijdens een teamavond krijgen de assistenten een introductie in de ‘Lean-filosofie’. Met deze kennis brengen ze op ‘brown paper’ het apotheekproces in kaart. Hiermee krijgen ze inzicht in de verspillingen en knelpunten. Hieruit volgt een top 5 om mee aan de slag te gaan.

  3. Logistieke oplossingen: Samen met de apotheker kijken we welke moderne logistieke oplossingen er zijn om het apotheekproces te vergemakkelijken, zoals Track-and-Trace, nummersysteem, proactief herhalen en afhaalkluisjes.

  4. Flow aan de balie: We bieden een instructie aan waarmee de apotheek zelfstandig ‘Flow aan de balie’ kan implementeren. Binnen deze flow valt het gehele proces van aanschrijven, klaarmaken en afleveren aan de balie.

Meer weten?
bedrijfsvoering@serviceapotheek.nl
+31 88 276 84 84


Samenwerking met zorgorganisaties

Het medicatieproces in zorgorganisaties is behoorlijk complex. Denk aan het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, toedienlijsten die niet actueel zijn of miscommunicatie tussen de apotheek en de zorginstelling. Wij ondersteunen u onder andere met ons expertisecentrum Medicatie+Zorg.

Medicatie+Zorg
Medicatie+Zorg is het expertisecentrum op het gebied van instellingsfarmacie en adviseert en begeleidt apothekers bij het inrichten van het medicatieproces in zorgorganisaties. Zo wordt u de lokale expert die maatwerk kan leveren! Daarnaast biedt Medicatie+Zorg scholing aan in de vorm van een masterclass instellingsfarmacie. Centraal staan onder andere de Veilige Principes in de medicatieketen en de meest actuele wet- en regelgeving. 

Meer weten?
E info@medicatiepluszorg.nl


Smartfilling

Kiest u voor Smartfilling? Dan heeft u als voordeel dat de herhaalmedicatie in uw eigen apotheek blijft. En dat u zelf niet meer het juiste recept bij het zakje hoeft te zoeken. Dit onderdeel is geautomatiseerd.

Smartfilling maakt slim onderscheid tussen uw eigen voorraad (veelal hardlopers) en de producten die beter doorbesteld kunnen worden bij de groothandel. De recepten die u gedurende de dag heeft aangeschreven, worden in een verzamelbatch doorgestuurd naar de Smartfilling-software. Een onderdeel van Smartfilling is het track-and-tracesysteem Smarttracking.

Meer weten?
+ 31 33 450 50 60
smartfilling@ncontrol.nl


Track-and-tracesysteem

Onmisbaar voor de apotheek van nu: altijd en overal inzicht in waar een recept zich bevindt!

In samenwerking met NControl heeft Service Apotheek een track-and-tracesysteem ontwikkeld dat helpt uw apotheekproces efficiënter in te richten: Smarttracking. Totdat u het recept uitgeeft aan uw klant volgt u het op de voet: geen papieren receptenbak meer! Uw klant ontvangt bovendien sms of e-mail zodra het recept afgehaald kan worden en komt dus nooit voor niets. En ook handig: dit systeem is eenvoudig te integreren met bestaande nummersystemen, uitgifterobots en afhaalkluizen.

Meer weten?
+ 31 33 450 50 60
smartfilling@ncontrol.nl


Meer weten over de bedrijfsvoering in uw apotheek?

Ik help u graag verder!

Piet Feskens Commercieel directeur
+31 88 990 8203
p.feskens@mosadex.nl
Bezoek mijn profiel!

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: