INLOGGEN

Als je het doet moet je het goed doen, én samen!

In het medisch centrum waarin zestien verschillende soorten zorginstellingen gevestigd zijn, vertellen Anne de Vries- Bots en Goeman Kranenborg hoe ze het verschil maken voor de patiënt; over de fusie, de zorg die ze iedere dag leveren en de waardering die ze hiervoor krijgen van patiënten maar zeker ook van collega-zorgverleners.

Service Apotheek Hoogezand Sappemeer

Een fusie tussen twee apotheken en een compleet nieuw medisch centrum opzetten, hard gewerkt dit jaar?

“Met uitzondering van een week vakantie was het het laatste half jaar iedere dag van 8.00 tot 19.30 uur bezig zijn met én in de apotheek.” Ze benadrukt het belang van zelf in de apotheek zijn: “Op 16 juli 2018 ging de nieuwe apotheek open, daar ging een jarenlange voorbereiding aan vooraf.

Zo realiseerden we ons terdege dat we twee goedlopende apotheekteams zouden samenvoegen, ieder team met zijn eigen cultuur. Wij wilden ons richten op het gebruik maken van het beste van de beide teams.”

Is het ook gelukt? Staat er nu één team in de apotheek?

“Ja, ik ben er heel trots op. We zijn een team, met ieder ons eigen specialisme. Dat we de prijs hebben gewonnen is dan ook een opsteker voor ons allemaal. We hebben hard gewerkt dit jaar!”

Het team van Service Apotheek Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer

Dat geloof in specialisme, doen waar je goed in bent, zien we dat ook terug in de bedrijfsvoering?

Goeman: “Ja, daar begint het. Wij werken zelf allebei dagelijks in de apotheek, maar daarnaast ben ik meer de ondernemer van ons tweeën en houdt Anne zich meer bezig met de aanvullende zorginhoudelijke projecten.”

“Dat we de prijs hebben gewonnen is een opsteker voor ons allemaal.”

Een voorbeeld?

“Denk aan de zakelijke kant van het oprichten van een nieuw Medisch Centrum, zoals de verbouwing, het vergunningentraject maar ook de inkoop. Dat zijn de zaken die ik op mij neem. Anne is actief in het stroomlijnen van de contacten van de andere huurders en collega-zorgverleners met wie we samenwerken. Bijvoorbeeld met de huisartsen, thuiszorg en het sociaal wijkteam van de gemeente. Daarnaast neemt ze zitting in de Regiotafel Antistolling Groningen en de commissie Medicatie-overdracht.”

Dat klinkt als een bijzondere samenwerking, met het wijkteam van de gemeente?

Anne: “Het wijkteam was aanvankelijk verbaasd over onze rol bij het opzetten van de zorgpaden angst en depressie. Als iemand bijvoorbeeld een angststoornis heeft vanwege zijn schulden, dan kun je er medicijnen in blijven pompen, maar het achterliggend probleem moet opgelost worden. Dus dat ook de apothekers verder kijken dan de verstrekking alleen, hadden zij niet verwacht.

Bij verslavingszorg kunnen we in acute situaties optreden, dan is het goed om bij elkaar in de buurt te zitten. Maar denk ook aan de flinke groep zorgweigeraars waar zij mee te maken hebben, deze mensen komen vaak wel in onze apotheek. Dan kunnen wij toch het gesprek aangaan met deze mensen en zo bemiddelen voor het zorgwijkteam. Daarmee verlagen we de drempel tot goede zorg voor deze mensen.”

Is de samenwerking nu ook laagdrempeliger geworden?

Anne: “Zeker weten! Samen in hetzelfde pand gehuisvest zijn is één ding, maar echte samenwerking gaat verder. Wij gaan van samenwerken naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de patiënt. Bij de bouw van dit pand hebben we ook nagedacht hoe we multidisciplinaire samenwerking in de fundering van het pand kunnen aanbrengen, en het pand gericht inrichten op het maken van contact. Als voorbeeld is daar de eigen kantine waarin we op gezette tijden samen lunchen. Samen eten, betekent investeren in de onderlinge relatie. Je vraagt ook veel makkelijker naar de follow-up van patiënten. Er zijn meer voorbeelden. Zo hebben we een zijdeur voor collega-zorgverleners. Vergelijk het met achterom gaan bij de buren. Als het je weinig tijd kost, loop je sneller bij elkaar binnen. En we bellen allemaal vanuit dezelfde telefooncentrale, dus met één druk op de knop hebben we elkaar aan de telefoon. Het is allemaal wat meer ‘eigen’.”

Goeman voegt toe: “Je investeert samen in het pand en in het opzetten van de samenwerking. Huisartsen helpen ons ook bij onze bedrijfsvoering, omdat ze met ons meedenken. Iedereen is ermee geholpen als de samenwerking goed is en daarom investeren we hier ook veel in.”

Wat houdt die investering dan nog meer in?

Goeman: “We richten ons met elkaar op de oplossing van een probleem, de financiële afhandeling volgt daarna wel. Daar moet je elkaar dan op kunnen vertrouwen. Soms is het op de korte termijn niet voordelig voor ons, maar voor de lange termijn betaalt zich dat altijd terug.” “En we investeren veel tijd en aandacht in kennis,” vult Anne aan, “Als je de zorginhoudelijke partner wilt zijn, dan moet je ook echt op inhoud kunnen schakelen en adviseren.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Service Apotheek Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer is een omgebouwd schoolgebouw, de structuur van de trappengangen is nog steeds zichtbaar. Er is rekening gehouden met duurzaamheidswensen. Zo liggen op het dak 740 zonnepanelen, het medisch centrum is zelfvoorzienend in stroomgebruik. Daarnaast is voor de invulling van de catering, schoonmaak en gastvrouwen bewust gekozen voor partijen die onze mvo-visie ondersteunen. Humanitas DMH zorgt bijvoorbeeld in samenwerking met La Luna Care (beide tevens huurder in het centrum) voor de gastvrouwen en de catering in het gebouw.

Gepubliceerd op: 03 december 2018

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!