INLOGGEN

Apothekersassistent vrijspelen voor zorgtaken

Welke productiemethode past het best bij jouw onderneming: lokaal, regionaal, centraal of een combinatie? Speciaal voor regionaal produceren hebben we SMART HUB ontwikkeld. Nico Kuipers (COO) en Wouter Dessing (Apotheker en Business owner Productie en Logistiek) vertellen er met plezier over.

Terug in de tijd… Ongeveer een jaar geleden werd met zo’n 35 vakgenoten in een apothekerspanel gesproken over de apotheek van de toekomst en hoe de farmalogistieke keten verder geoptimaliseerd kan worden. Eén van de onderwerpen die aan bod kwam, was het produceren ‘buitenshuis’. Wouter: “De manier van produceren is voor een apotheek heel belangrijk. Mijn mening? Een apotheekeigenaar moet een productiemethode kunnen kiezen die het best aansluit bij de lokale situatie. Denk aan een deel lokaal in de eigen apotheek en een deel regionaal, als een aantal apotheken samenwerken. Daarnaast is er ook een grote groep van apotheken die kiest voor centrale productie, bij Central Filling Mosadex.” Nico vult aan: “Kiezen uit een soort menukaart van productiemethoden.”

SMART HUB

SMART HUB is de productiemethode met een geoptimaliseerde regionale productie, waarbij de receptverwerking van samenwerkende apotheken of apotheekeigenaren door één producerende apotheek gebeurt. De aanschrijvende apotheken laten de productie dus grotendeels buitenshuis verrichten. Steeds vaker werken apotheken in clustervorm samen, vertelt Wouter: “We kregen dan ook steeds vaker de vraag om het SMART-programma daar geschikt voor te maken, daarbij wilden we het oude platform Smartfilling vervangen. Een projectteam werd gevormd en inmiddels draaien er een aantal pilots.”

SMART HUB zorgt ervoor dat verschillende Mosadex-systemen, zoals Optimaal Aanschrijven, Optimaal Bestellen, NOrder en straks Mosadex T&T, goed met elkaar gekoppeld worden. Wouter: “Zo ondersteunen we apothekers maximaal tijdens het logistieke proces. Een totaalpakket van systemen, die elkaar aanvullen.”

Samenwerkingsverbanden

Voor apothekers die samenwerken met zo’n drie tot vijf apotheken en de productie in huis willen doen, is SMART HUB een goede oplossing. En ook voor samenwerkingsverbanden van tien of meer apotheken, die werken met een externe productielocatie. “In dat laatste geval huren ze vaak een aparte ruimte, bijvoorbeeld op een industriepark. Het vergt dan net iets meer organisatie, want voor zo’n locatie is er een extra beherend apotheker en apotheekvergunning nodig,” vertelt Nico.

“Het gaat dan om een regio met een bepaalde dichtheid van apotheken” vult Dessing aan. “Niet per se de Randstad, maar wel een verstedelijkt gebied. Een mooi voorbeeld hiervan is in Joure. Daar werken twaalf apotheken samen in een HUB. Zij sturen dagelijks hun bestanden naar een productielocatie.”

Nico Kuipers

Nico Kuipers

Pilot in Eelde-Paterswolde

Eén van de eerste pilots startte in de zomer van 2022, bij Service Apotheek Eelde-Paterswolde die in clustervorm samenwerkt met vier apotheken. Eén van de beherend apothekers is Jan van Brussel: “We waren al wel bezig met de stand alone-versie van SMART in onze apotheken. Ik vroeg Mosadex of het mogelijk was om met SMART voor meerdere apotheken tegelijk te produceren.” Hij kreeg de vraag om als pilot te fungeren voor SMART HUB en was meteen enthousiast. “Inmiddels zijn we al even onderweg. Het was geen vlekkeloze start, we liepen tegen kleine dingen aan die je alleen in de praktijk kunt testen. Dat werd snel opgelost, dat is het mooie als je meedoet aan een pilot."

Jan van Brussel

Jan van Brussel

Duurzaamheid

SMART HUB is ook een duurzame oplossing. Nico: “Als je bijvoorbeeld naar Joure en omgeving kijkt: normaal zouden deze twaalf apotheken allemaal hun eigen voorraad hebben. Die ze ook allemaal stuk voor stuk bij ons zouden bestellen. Met grote HUBS kan je met één vrachtwagen de hele HUB bevoorraden. Dat werkt efficiënter, praktischer én er worden minder kilometers gereden. De totale veiligheidsvoorraad voor één HUB is lager dan twaalf losse apotheken. Daarmee is het totale kapitaalbeslag van de voorraad voor alle deelnemers kleiner.”

Op het moment zijn Van Brussel en zijn collega’s tijdelijk weer terug naar Smartfilling, omdat hun nieuwe AIS nog geen koppeling had met SMART HUB. Die is er nu wel en de definitieve migratie naar SMART HUB staat gepland in de maand juli. “We merken echt dat het een stap vooruit is. Natuurlijk werd er aanvankelijk gemopperd toen we overstapten op het nieuwe systeem; iedereen moest wennen. Maar het werkt sneller en makkelijker. Net als iedere apotheek zitten we met een personeelstekort. We hebben nu de assistent die zes uur op Smartfilling stond naar de front office kunnen halen, voor bijvoorbeeld medicatiebegeleiding. Dat maakt het werk een stuk interessanter.”

Logistieke krachtenbundeling

Nico: “SMART HUB is echt een prachtige aanvulling op ons aanbod van productiemethodes. Het is een logistieke krachtenbundeling waarmee we de totale keten van Mosadex Groothandel tot en met de apotheek efficiënter maken. En vergeet niet dat je zo apothekersassistenten vrijspeelt voor zorgtaken, ze hoeven de productie niet meer te verzorgen.”

Veel meer tijd voor zorgconsument

Wouter gaat verder: “We elimineren de logistieke handelingen voor apothekersassistenten. Daar zijn ze immers niet voor opgeleid. De apothekersassistent heeft nu veel meer tijd voor de zorgconsument, wat ook nog eens zorgt voor een klantvriendelijker proces. Het gevolg? De apothekersassistent kan meer de wijk in richting kwetsbare ouderen, zelf de medicatie bezorgen en bijvoorbeeld inhalatie instructies aan huis geven.”

“In mijn ideale wereld neemt de apotheek zo een deel over van het werk van de huisarts, waar hij door diverse redenen niet aan toekomt. En staat hij het best opgesteld in de lokale driehoek van de huisarts, thuiszorg en de apotheek. Je spreekt met de lokale huisarts af dat je bepaalde geprotocolleerde zorg verleend. Zorg die met name geneesmiddel-gerelateerd is. Denk aan farmacotherapeutisch advies rondom chronische problemen zoals allergie, migraine, jicht en osteoporosemedicatie. Een nieuwe manier van denken, maar wel een stuk klantvriendelijker. Toch?”

Jan van Brussel is het daar roerend mee eens: “Met SMART HUB werk je realtime: op het moment dat je een recept invoert in het apotheekinformatiesysteem, staat het meteen klaar om uit te vullen. Zo kun je in principe 24 uur per dag uitvullen, in plaats van in batches zoals bij Smartfilling. Wat dat betreft snakken we echt naar het moment dat we definitief naar SMART HUB overstappen. Het team is er echt aan gewend geraakt.”

Wouter Dessing

Wouter Dessing

SMART HUB

Benieuwd naar onze oplossingen voor een optimaal productieproces?

Lees meer

Gepubliceerd op: 31 oktober 2023

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!